ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίουΗ πρώτη συνεδρίαση εμπεριέχει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του 2019 και η δεύτερη διάφορα τρέχοντα θέματα αλλά και κάποια… “πιασάρικα”… ενόψει εκλογών!

1η. Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (25η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 5.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2019, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

-Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

2η. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ψηφίσματος για την κατάργηση της διάταξης που μετατρέπει σε ιδιώνυμο αδίκημα την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Αλλαγή υπολόγων διαχειριστών των αποθεματικών του Δήμου.
Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 77/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2019, βάσει της αριθ. 66/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2019, βάσει της αριθ. 215/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Λήψη νέας κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού Αδειών Εγκατάστασης Εκδιδόμενων Προσώπων στον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της απόστασης  της εγκατάστασης από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5) αστέρων, βιβλιοθήκες, ευαγή ιδρύματα, πλατείες και παιδικές χαρές, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τροποποίηση της αριθ. 298/18 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης πρότασης ίδρυσης 3ου νηπιαγωγείου Νέας Χαλκηδόνας, βάσει νέας σχετικής απόφασης της ΔΕΠ.

Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφής βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου.

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες-κατοίκους του Δήμου.

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  (ΑΜ 03/16).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ε14 ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ.   90/2016)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.


Κάντε Like στην εφημερίδα μας και μάθετε πρώτοι τα πάντα για την Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα & όχι μόνο!