Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 - 4:31 μμ

100 δόσεις για χρέη στον Δήμο

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος συνεργάτης

Μέχρι 31/12/2019 όσοι έχουν οφειλές στους Δήμους μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων (ν.4611/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.2 του ν.4638/2019), κερδίζοντας έως και το 100% των προσαυξήσεων και παρακολουθηματικών προστίμων που αφορούν:

  • Βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών, τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), δημοτικού φόρου, τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
  • Βεβαιωμένες κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας
  • Βεβαιωμένες οφειλές μισθωμάτων
  • Πολεοδομικών παραβάσεων
  • Καθώς και πάσης φύσεως λοιπών βεβαιωμένων οφειλών.

Από 01/01/2020 παύει να ισχύει η ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση και συνεπώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στις 100 δόσεις αλλά ούτε και η μείωση ή και απαλοιφή των προσαυξήσεων.

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!