ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Δημαιρεσίες: Την Κυριακή η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού συμβουλίου

Δημαιρεσίες: Την Κυριακή η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού συμβουλίουΤην Κυριακή (11 π.μ.), στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 του Ν. 4625/19.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και εκ νέου από το άρθρο 2 του Ν. 4623/19.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και εκ νέου από το άρθρο 2 του Ν. 4623/19.


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!