Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 - 9:12 πμ

Πρόσκληση για Έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη (30/12)

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος συνεργάτης

Λάβαμε το παρακάτω Δελτίο τύπου:

ds-2402014Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 30.12.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).

2. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
3. Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 2008/3-11-2014 απόφασης της Γεν. Δ/νσης Δασών Αθηνών της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής περί απόρριψης του αιτήματος του Δήμου για την εκ νέου υποβολή μελέτης στην Περιφέρεια Αττικής για την διαχείριση και ανάπλαση του Άλσους Ν.Φ. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου (επανεισαγωγή).
• Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για το 1ο και 2ο θέμα, δεδομένου ότι επείγει η συμπλήρωση του Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων για την εύρυθμη λειτουργία αυτών και για το 3ο θέμα, διότι μετά την παρέλευση σχεδόν δύο μηνών από την απόρριψη από την Γεν. Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής του αιτήματος του Δήμου πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημ. Συμβούλιο για την ανάληψη ενεργειών προς υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!