Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 - 7:35 μμ

ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Έξι προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος συνεργάτης

3_apoxetefsi_verga

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Καλαμάτας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2 ΔΕ Υδραυλικών

2 ΥΕ Εργατών

Η σύμβαση θα είναι συνολικής διάρκειας οχτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ Καλαμάτας – Σπάρτης 46 – Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα Μεσσηνίας, απευθύνοντάς της στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κ. Μπουφέα (τηλ. επικοινωνίας: 2721063143).
(aftodioikisi.gr)

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!