Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 - 8:26 πμ

Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη με 10 θέματα

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

Την Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» με Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης από την Κτ.Υπ. Α.Ε. στο Δήμο χώρου (οικοπέδου) στην περιοχή «Πέταλο Νησίδας».

  2. Έγκριση αριθ. 7/18 πρακτικού επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων, βάσει της αριθ. 57/18 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

  4. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

  5. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 20/2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

  6. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης για την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ATT68 «Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (επανεισαγωγή).

  7. Έγκριση πρόθεσης εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης με σκοπό την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 91 & 17 (Δωδεκανήσου) και Εθνικής οδού (Ε.Ο.1.) στην Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου και αποστολής σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..

  8. Έγκριση εφαρμογής πιλοτικού σχεδίου δημιουργίας θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων μονίμων κατοίκων στο κέντρο του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 28/2019 απόφασης-εισήγησης (Ορθή Επανάληψη) της Ε.Π.Ζ. (επανεισαγωγή).

  9. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων, μουσικών παραστάσεων κ.λ.π.) που θα διοργανώσει &  συνδιοργανώσει ο Δήμος και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

  10. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία  “Έκθεση Εικαστικού Εργαστηρίου”  του Δήμου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.