Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 - 6:08 μμ

Ν.Φ.-Ν.Χ.: Περί ΜΗ «Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης» από τον Δ.Φ.Χ.!

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

symparastatis_dimotiΈχει «βουίξει» η πόλη, ότι η διοίκηση του Άρη Βασιλόπουλου, θα προτείνει για ‘Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης, τον πρώην επικεφαλής της παράταξης του (Δύναμη Πολιτών), Θανάση Μάλλιο”… γράφαμε τον Σεπτέμβρη του 2014! Τελικά η συγκεκριμένη πρόταση δε έγινε ποτέ από την διοίκηση του δήμου, όπως και καμία άλλη…

Για να μπορέσει να οριστεί συμπαραστάτης του Δημότη κάποιο φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να λάβει στο δημοτικό συμβούλιο 22 ψήφους. Δηλαδή 3 ψήφους και από την αντιπολίτευση, διότι η διοίκηση έχει 19 δημοτικούς συμβούλους στο Δ.Σ. Σύμφωνα με τον νομοθέτη, ο συμπαραστάτης του δημότη θα πρέπει να είναι ευρείας αποδοχής από το Δημοτικό συμβούλιο κάθε δήμου και όχι απλά “κομματικός” του κάθε δημάρχου…

Η ανεξαρτησία του Συμπαραστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος “Καλλικράτη”, θεμελιώνεται στις εξής συνθήκες:

  • εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου
  • δεν υπόκειται σε διοικητικό ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τις άλλες δημοτικές αρχές,
    απολύεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας 2/3 του δημοτικού συμβουλίου
  • δεσμεύεται από κώλυμα εκλογιμότητας για την θέση του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του εκπροσώπου ή συμβούλου δημοτικής κοινότητας.

Ο συμπαραστάτης του Δημότη, ένας θεσμός που μάλλον υποτιμάτε (sic) από τον δήμο μας, ΔΕΝ θα συμπαρίσταται στους δημότες της πόλης μας… τουλάχιστον μέχρι το 2019 που θα έχουμε πάλι δημοτικές εκλογές…

Τι είναι ο «Συμπαραστάτης του Δημότη & της επιχείρησης»;

Με την θεσμοθέτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εισάγεται στην διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για εισαγωγή στην ελληνική δημόσια τάξη του θεσμού του “δημοτικού συνηγόρου του πολίτη” (municipal/local ombudsman) που ήδη λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

“Ombudsman” είναι ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για τους θεσμικούς ανεξάρτητους διαμεσολαβητές που αναλαμβάνουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

H έννοια της κακοδιοίκησης (maladministration) είναι περισσότερο ένας όρος της διοικητικής πρακτικής και λιγότερο ένας όρος με προκαθορισμένο νομικά περιεχόμενο. Η κακοδιοίκηση δεν είναι ταυτόσημη με την παράβαση της αρχής της νομιμότητας, διότι αφενός υπάρχουν και παραβάσεις που μπορεί να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διοικητικές διαδικασίες, αφετέρου ο νόμος δεν προβλέπει όλες τις προϋποθέσεις για την ορθή διοικητική συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη. Η κακή συμπεριφορά ενός υπαλλήλου λ.χ. απέναντι σε έναν πολίτη μπορεί να μην είναι νομικά κολάσιμη, συνιστά όμως φαινόμενο κακοδιοίκησης. Η υπέρ το δέον καθυστέρηση, αν ο νόμος δεν προβλέπει προθεσμίες ενέργειας για τη διοίκηση, συνιστά φαινόμενο κακοδιοίκησης. Η ταλαιπωρία, οι άσκοπες διοικητικές απαιτήσεις, οι υπερβολικές προϋποθέσεις για την έκδοση ενός πιστοποιητικού, η υπέρβαση των κανόνων της λογικής και των αρχών της διοικητικής επιστήμης, συνιστούν φαινόμενα κακοδιοίκησης…

Γιατί λοιπόν να μην έχει ο δημότης & ο επιχειρηματίας της Νέας Φιλαδέλφειας & Νέας Χαλκηδόνας τον ανεξάρτητο θεσμό του “Συμπαραστάτη”;;;  Υπάρχει κάποιος λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει (από όσο γνωρίζουμε) καμία κίνηση από την δημοτική αρχή για να αποκτήσει η πόλη μας;;;

Μήπως νομίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων του δημοτικού μας συμβουλίου ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία επιλογής-εκλογής του “συμπαραστάτη”, όπως από το αρχικό “σχέδιο Καλλικράτης” οριζόταν (Καταλυτική ημερομηνία έως 6 μήνες από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης);;;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4257/2014, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη διευρύνεται και ως εκ τούτου η διαδικασία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνεχίζεται… (θεωρητικά) μέχρι την λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής.

Μένει τώρα να δούμε, εάν η αντιπολίτευση του δήμου (η διοίκηση αν ήθελε θα είχε κινήσει τις διαδικασίες) θα θέσει έστω και τώρα το ζήτημα του «Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης» στο δημοτικό συμβούλιο…