Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Δημοτικό συμβούλιο σήμερα με 17 θέματα…

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος ανταποκριτής ειδησεων

Λάβαμε τη παρακάτω πρόσκληση για διεξαγωγή Δημοτικού Συμβουλίου:

ds-23.04.2015Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 22 Ιουλίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση διαγραφής υποχρέων από βεβαιωτικούς καταλόγους καταβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών, λόγω υποβολής βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και πληρωμής του αναλογούντος ενιαίου ειδικού προστίμου.
 2. Έγκριση διενέργειας εκταφών λόγω λήξεως έτους ταφής τριετίας ή παρατάσεως.
 3. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
 4. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.
 5. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμηθειών και εργασίας του Δήμου έτους 2015.
 7. Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
 8. Ανάκληση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου αρ.14 του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών (Ο.Ε.Κ.) επί της οδού Ρόδου 5-Ν.Φιλ/φεια στην Ένωση Κρητών.
 9. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 49/2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 10. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 36/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 2ου Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δ.Φ.Χ.».
 12. Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 23 Δημοτικού Νεκροταφείου».
 13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 23 Δημοτικού Νεκροταφείου».
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας».
 15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου  ως έδρα στην Ένωση Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών.
 16. Έγκριση  Εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2015 και διάθεση  σχετικής πίστωσης.
 17. Έγκριση  συνδιοργάνωσης 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»  και διάθεση σχετικής πίστωσης.

 

 

MyCity.Gr

Διαδημοτικά ΝΕΑ και όχι μόνο!