Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Ορισμός αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Γιάννη Βούρο

Ανακοίνωση τριών αντιδημάρχων για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/08/2021 από την δημοτική αρχή του Γιάννη Βούρου:

Ο Μιχάλης Κουτσάκης παραμένει Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού με αρμοδιότητες:  Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα, του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων υλικών, του Τμήματος Διαχείρισης και Συντηρήσεων Οχημάτων, του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Επίσης θα είναι Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας με αρμοδιότητα την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ο Ηλίας Τάφας παραμένει Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρων Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα, του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων, του Τμήματος Λογιστηρίου, του Τμήματος Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας, του Τμήματος Προμηθειών, του Τμήματος Ταμείου, την αρμοδιότητα της έκδοσης του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης θα είναι Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας με αρμοδιότητα την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Ο Σωτήρης Κοσκολέτος αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων, του Τμήματος Συντηρήσεων και Αδειοδοτήσεων, του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

 * Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ως Α΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κ. Μιχαήλ Κουτσάκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ηλίας Τάφας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Γ΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σωτήριος Κοσκολέτος.

Να σημειώσουμε ότι αναμένεται η ανακοίνωση από τον δήμαρχο και των υπόλοιπων αντιδημάρχων…


– Ακολουθήστε την Εφημερίδα Fx-news στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
– Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα στο Fx-news.gr & filadelfia-xalkidona.gr

MyCity.Gr

Διαδημοτικά ΝΕΑ και όχι μόνο!