Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 - 7:51 πμ

“Απολογείται” για το 2018 η διοίκηση Βασιλόπουλου

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

Λάβαμε την παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (11η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2018, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06).