Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 - 9:42 πμ

Δημοτικό συμβούλιο…

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος συνεργάτης

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

 2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.

 3. Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2019-2020.

 4. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2019 (επανεισαγωγή).

 5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).

 6. Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).

 7. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους  2019, βάσει της αριθ. 10/2019 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 8. Έγκριση ίδρυσης Δημοτικού Στεκιού Νεολαίας.

 9. Έγκριση α) μείωσης μισθώματος περιπτέρου επί της οδού Κηφισού 34-Ν.Φ. και β) παραμονής μισθωτή σε περίπτερο επί των οδών Μιαούλη & Κρεσταίνης-Ν.Φ.

 10. Έγκριση ονοματοδοσίας αιθουσών στο νέο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας («ΣΠΑΘΑΡΗΣ»), βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της ΔΕΠ.

 11. Αποδοχή ποσού 88.580 ευρώ A’  δόσης 2019 επιχορήγησης Υπουργείου   Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατανομή ποσού και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της ΔΕΠ.

 12. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

 13. Έγκριση της τοιχογράφησης μέρους του κτιρίου του Δημαρχείου (Δεκελείας 97-Ν.Φ.) από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με το 2ο  Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της MONUMENTA “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία”.

 14. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την  διοργάνωση σεμιναρίων αυτοάμυνας με τίτλο “Ενεργοί πολίτες-ασφαλείς πολίτες” σε συνεργασία με τον σύλλογο C.AS.D. για το έτος 2019.

 15. Έγκριση  α) Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου για παιδιά 7 – 10 ετών  (κατ: Προτζούνιορ & Τζούνιορ) για το 2019, β) 9ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας οδού με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

 16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων».

 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!