ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Εκτακτο Δημοτικό συμβούλιο σήμερα Τετάρτη

Εκτακτο Δημοτικό συμβούλιο σήμερα ΤετάρτηΛάβαμε την παρακάτω πρόσκληση:

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. (12η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σήμερα 13.6.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 μ.μ., στnν αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Χαλκηδόνας (Γρηγορίου Λαμπράκη 8 & Αγ.Αναργύρων-Νέα Χαλκηδόνα) [(λόγω πραγματοποίησης προγραμματισμένης εκδήλωσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» και μη διαθεσιμότητας του εναλλακτικού χώρου Συνεδριάσεων του Σώματος (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)] σε δημόσια έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
  • Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  • Έγκριση μελέτης του έργου: «Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 96/18) και τρόπου εκτέλεσης αυτού.
  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου ο Δήμος να μπορεί άμεσα να προβεί στις κατά το νόμο απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.