ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δημοτικό συμβούλιο με 15 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο με 15 θέματαΛάβαμε την παρακατω πρόσκληση:


Κάντε Like στην εφημερίδα μας - Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας!


Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (7η/2017)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 5 Απριλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή αιτήματος για την παράδοση δημοσίων κτημάτων που βρίσκονται εντός του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας.
 2. Υποβολή αιτήματος προς την ΚΤΥΠ Α.Ε. για παραχώρηση έκτασης στην περιοχή «Πέταλο Νησίδας».
 3. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου.
 4. Έγκριση  αθλητικών διοργανώσεων- εκδηλώσεων  του Δήμου και διάθεση σχετικής πίστωσης.
 5. Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για εκδρομές από τα Τμήματα Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού –ΚΑΠΗ του Δήμου  και  μίσθωσης λεωφορείων για τα θαλάσσια μπάνια απόρων του Δήμου έτους 2017.
 6. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου.
 7. Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Απόρων του Δήμου.
 8. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα στο σχήμα και στη νέα πρόταση του Προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4445/19-12-2016 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου  του Δήμου, για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (υπογραφή συμφώνου συνεργασίας).
 9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στην Κοινωνική Σύμπραξη Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής που αφορά το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
 10. Ορισµός νέου εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ. Α.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2016-2017.
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς έτους 2017.
 12. Έγκριση  παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου για λειτουργία αστικού λαχανόκηπου.
 13. Έγκριση  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ. 03/16), ως και παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού.
 14. Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης των έργων Α. «Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (δημοτικών γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» και Β. «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Φ.-Χ. Ν. Αττικής».
 15. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης της μελέτης : «Μελέτη ωρίμανσης του έργου: “Μονάδα συλλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και σταθμού μεταφόρτωσης Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος».


Κάντε Like στην εφημερίδα μας και μάθετε πρώτοι τα πάντα για την Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα & όχι μόνο!