Μαραθώνια προβλέπεται η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που θα γίνει τη Δευτέρα και θα παρακολουθήσετε Ζωντανά με εικόνα & ήχο (6.30μ.μ.) από το web κανάλι του Fx-news.

34 (!) θέματα ημερησίας διάταξης με σημαντικότερα αυτά να αφορούν τα δημοτικά τέλη που θα πληρώσουμε το 2015. Και αναμένονται αρκετές αναπροσαρμογές

Μείνετε συντονισμένοι…

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους απεργούς εργαζομένους της Coca-Cola (επανεισαγωγή).

2. Έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στους πέντε διωκόμενους Δημάρχους (επανεισαγωγή).

3. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014.

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014-Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο Κ.Α.Π.Η.» (επανεισαγωγή).

5. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 185/2014 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

6. Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2015, βάσει της αριθ. 179/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

7. Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2015, βάσει της αριθ. 180/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

8. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2015, βάσει της αριθ. 181/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

9. Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2015, βάσει της αριθ. 182/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

10. Καθορισμός αμοιβής ιερέων και ψάλτη Δημοτικού Νεκροταφείου έτους 2015, βάσει της αριθ. 183/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

11. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2015, βάσει της αριθ. 184/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

12. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

13. Έγκριση θεσμοθέτησης Ετήσιου Φεστιβάλ και Έκθεσης Βιβλίου πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και Δημιουργίας», βάσει της αριθ. 85/2014 απόφασης-εισήγησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

14. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου.

15. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

16. Ορισμός υπευθύνου στους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

17. Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

18. Ορισμός νέου εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου για τη λειτουργία του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας-Νέας Ιωνίας και γύρω περιοχών.

20. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου για την Συνεργασία του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με την Ένωση καταναλωτών, «ΕΣΤΙΑ του Καταναλωτή».

21. Έγκριση διεξαγωγής λαϊκού αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος με ελεύθερη συμμετοχή και διάθεση σχετικής πίστωσης.

22. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιατρό παθολόγο για τις ανάγκες του Κ.Α.Π.Η. και με παιδίατρο για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών.

23. Έγκριση χρήσης διαδρομών του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης Κολύμβησης για την περίοδο 2014-2015.

24. Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2014-15 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

25. Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 40/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

26. Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 41/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

27. Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 49/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

28. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. ταμπλό πραγματοποίησης εκδηλώσεων, βάσει της αριθ. 39/2014 απόφασης-αιτήματος του Διοικητικού του Συμβουλίου.

29. Διορισμός Κοσμητείας για τον Δημοτικό Ιερό Ναό «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου-Ορισμός τριών (3) λαϊκών μελών.

30. Συγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός μελών.

31. Καθορισμός προκαταβολής και οφειλών για έργα αποχέτευσης κ.λ.π. βάσει του Ν. 1068/80 και του Π.Δ. 6/86.

32. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ.103/2014).

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (επανεισαγωγή)».

34. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή σε πενταμελή επιτροπή για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.