Κοινωφελής εργασία: Κατανομή θέσεων στην εκπαίδευση..

sxoleioΣτον τομέα της εκπαίδευσης θα αφορά η προκήρυξη του ΟΑΕΔ που θα τρέξει μέσα στο Δεκέμβριο με σκοπό την πρόσληψη 7.400 ανέργων σε θέσεις κοινωφελούς Εργασίας 5μηνης απασχόλησης. Η προκήρυξη θα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και θα επιλεγούν με σύστημα μορίων.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν σε ποσοστό 37,8% από άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και κατά 62,2% από άνεργους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η αμοιβή

 •     για τους άνω των 25 ετών είναι 490 ευρώ το μήνα.
 •     για τους κάτω των 25 ετών 427 ευρώ το μήνα.
 •     ο ΟΑΕΔ καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις:

 •     Καθαριστές / στριες (2.056)
 •     Βοηθητικό Προσωπικό (800)
 •     Επιστάτες (1.049)
 •     Τραπεζοκόμοι (595)
 •     Λογοθεραπευτές (80)
 •     Σχολικοί Οδηγοί (50)
 •     Συνοδοί Σχολικών Λεωφορείων (50)
 •     Εργοθεραπευτές (70)
 •     Σχολικοί Νοσηλευτές (90)
 •     Φυσιοθεραπευτές (60)
 •     Ψυχολόγοι (950)
 •     Κοινωνικοί Λειτουργοί (1.550)

Ειδικά για Αττική,Αθήνα,Πειραιά και Στερεά Ελλάδα:

Περιφερειακή Διεύθυνση         Φορέας            Ειδικότητα                                                          Θέσεις

 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     15
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     15
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     26
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     48
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     34
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     19
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     19
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     25
 • ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     51
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     22
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     22
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     36
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     65
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     46
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     29
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     29
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     33
 • Α” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     69
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     127
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     132
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     230
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ     75
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ     60
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ     12
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ     15
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ     25
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ     10
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΔΕ/ΥΕ ΟΔΗΓΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ     10
 • ΑΤΤΙΚΗ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ     10
 • Β” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     15
 • Β” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     15
 • Β” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     23
 • Β” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     43
 • Β” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     30
 • Β’ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     4
 • Β’ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     4
 • Β’ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     6
 • Β’ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     12
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     15
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     15
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     24
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     43
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     31
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     18
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     18
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     23
 • Γ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     49
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     13
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     13
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     21
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     38
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     27
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     19
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     19
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     25
 • Δ” ΑΘΗΝΑΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     51
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     10
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     10
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     10
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     19
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     13
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     4
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     4
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     5
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     10
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     15
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     15
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     23
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     42
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ     30
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     20
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     20
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ     20
 • ΠΕΙΡΑΙΑ     Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     44
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     26
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     27
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     35
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ     6
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ     6
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ     6
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ     7
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ     6
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΠΕ/ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ     4
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΔΕ/ΥΕ ΟΔΗΓΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ     1
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ     1

 (aftodioikisi.gr)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ