Γήπεδο ΑΕΚ: Πιάνει… δουλειά ο «Δικέφαλος 1924»

0
829

aekΕνεργή είναι πλέον η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του νέου «σπιτιού» της Ένωσης και μέσω ανακοίνωσής της, παρουσιάζει αναλυτικά το διοικητικό συμβούλιο και τα ιδρυτικά της μέλη, που ήταν άλλωστε ήδη γνωστά. Παράλληλα γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στον σκοπό της δημιουργίας της, ήτοι την κατασκευή γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη θέση όπου βρισκόταν το «Νίκος Γκούμας».

Σχετικά με το αρχικό της Μετοχικό Κεφάλαιο φτάνει στο 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τις 985 χιλ. ευρώ έβαλε ο Γιώργος Μελισσανίδης, ενώ τα υπόλοιπα συμπληρώθηκαν από από τα ιδρυτικά της μέλη, με συμμετοχή 1.000 ευρώ από κάθε ένα. Στην πορεία βέβαια θα μπουν κι άλλα χρήματα από την οικογένεια Μελισσανίδη και τους επιχειρηματίες που έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν τη προσπάθεια, αφού το συγκεκριμένο ποσό μπήκε μόνο για το τυπικό μέρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ».

Την 5.9.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 55.527/29-08-2013 πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126755901000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.126755901000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

1) Αριθμός Συμβολαίου: 55.527/29-08-2013

2) Συμβολαιογράφος: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ

3) Επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ»

4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηνών, Δήμου Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τα επί της οδού Αργοστολίου αριθμός 15, κείμενα γραφεία.

5) Σκοπός: Η κατασκευή και εκμετάλλευση Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, Νομού Αττικής στη θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούμας» ιδιοκτησίας του σωματείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως (ΑΕΚ). Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη ή ενέργεια αναγκαία και ενδεικτικά:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία, κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(γ) Να παραχωρεί το Στάδιο για αγωνιστικές υποχρεώσεις ποδοσφαιρικών ομάδων που αγωνίζονται σε Εθνικές και Διεθνείς διοργανώσεις.

(δ) Να διοργανώνει και/ή να παραχωρεί το Στάδιο και τις εγκαταστάσεις του για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

(ε) Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή έστω και μη συναφή, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

6) Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.MH και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτος 2063.

7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο (1.000.000) είναι διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς, θα αναληφθεί και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Ο Γεώργιος Μελισανίδης του Δημητρίου και της Πολυξένης θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (985.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (98.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (985.000,00). 2. Ο Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 3. Ο Μαυροειδής Αγγελόπουλος του Στυλιανού και της Καλλιρρόης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 4. Ο Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου και της Αικατερίνης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 5. Ο Γεώργιος Σκρέκης του Αριστείδη και της Ζωής, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 6. Ο Κωνστατίνος Μαρινάκης του Ιωάννη και της Ελισσάβετ, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 7. Ο Ευάγγελος Ασλανίδης του Ελευθερίου και της Ελένης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00), 8. Η Βάγια Καπτζίκα του Αγιόπουλου και της Ελένης. θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 9. Ο Στέργιος Γαντζούλας του Γεωργίου και της Βασιλικής, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 10. Ο Ιωάννης Ολύμπιος του Θεοφάνη και της Κατερίνας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 11. Ο Απόστολος Πουλοβασίλης του Αλεξάνδρου και της Σπυριδούλας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 12. Ο Φώτιος Παπαγεωργίου του Σταύρου και της Μαργαρίτας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 13. Ο Κωνσταντίνος Κoτσάτος του Γεωργίου θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 14. Ο Χαράλαμπος Κουτάς του Σεραφείμ και της Καλλιόπης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 15. Ο Παναγιώτης Ζαχόπουλος του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00) και 16. Ο Ανδρέας Ανατολιωτάκης του Νικολάου και της Μαρίας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο (1.000.000,00), διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους 2014.

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του καταστατικού.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 30-6-2015 θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Γεώργιο Δαλακούρα του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ναυτιλιακά, κάτοικο Πειραιά 2) Δημήτριο Μελισανίδη του Γεωργίου και της Θεοπίστης, Επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά 3) Πέτρο Παππά του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, οικονομολόγο, κάτοικο Εκάλης 4) Διονύση Γιαννακόπουλο του Ιωάννη και της Γεωργίας, πρώην Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής 5) Παρασκευά Κοσμίδη του Αθανασίου και της Σοφίας, καρδιολόγο- ογκολόγο, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, όλοι ελληνικής ιθαγενείας.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η Ανώνυμη

Ελεγκτική Εταιρεία «MAZARS A.E.» με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ. 154 και ειδικότερα ως τακτικός ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ο Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος

Παλαιάς Φώκαιας και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Τσουκαλάς Γεώργιος του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής.

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Η Συμβολαιογράφος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ».

gazzetta.gr

Προηγούμενο άρθρο“Πράσινο No2″ του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας!
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Ένωσης Γονέων Φ.Χ. για την Παιδεία
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.