Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2049000

Γραμμή Δημότη: 2102585022, 15322

Γραφείο Τύπου: 213 2049013

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου: 213 2049003/004/005

Γενική Γραμματέας: 213 2049083

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας: 213 2049087

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής: 213 2049150/125

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας: 213 2049142/143

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Διευθυντής: 2132049055
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: 2132049060/061/062/064/065
 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 2132049034/035/072
 • Πρωτόκολλο: 2132049028/029/040
 • Δημοτολόγιο: 2132049053/054 (fax.2132049051)
 • Ληξιαρχείο   : 2132049049/050 (fax.2132049051)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

 • Αντιδήμαρχος: 213 2049089
 • Διευθύντρια: 213 2049089
 • Τμήμα Προϋπολογισμού: 2132049080/081/082
 • Τμήμα Λογιστηρίου: 2132049036/037/038/039/033/032 (Fax: 2132049031)
 • Τμήμα Εσόδων & Διαχ. Περιουσίας: 2132049020/021/023/024/026
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας: 2132049044/045/047/048 (Fax:2132049063)
 • Τμήμα Προμηθειών: 2132049066/067/068/070 (Fax: 2132049071)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 210 2589917 (Fax: 2102589915)

 • Αντιδήμαρχος: εσωτ.205
 • Διευθύντρια: εσωτ.202
 • Πολεοδομία: 2102518815 fax:2102589915

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού

 • Αντιδήμαρχος : 2102589917 (εσωτ.213)
 • Διευθυντής: 2102511969
 • Τμήμα αποκομιδής απορριμάτων: 2102512111
 • Τμήμα Διαχ/σης &συντ/σης : 2102511969
 • Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού: 2102528348

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου: 210 2513563

Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας: 210 2532047

 • Αντιδήμαρχος: εσωτ.305
 • Διευθυντής: εσωτ.301
 • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας: εσωτ. 303/306/307/309
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο: 2102532047
 • Σίτιση Δήμου: 2102523388
 • Τμήμα Κοιν. Πολιτικής- Προαγωγής Δημ.Υγείας: εσωτ.312/304/306
 • Κέντρα Κοινότητας: 2102532037
 • Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής: εσωτ.300/302 (fax 2102532048)
 • Βοήθεια στο σπίτι: 2102526255

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής: 210 2532047

Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού: 2132026360 /580 /356 /350 /313 /332

Σχολικές επιτροπές: 2132026311 /324

ΠΠΙΕΔ: 2132049137/155/156/158 , fax: 2102583759

Κοινωφελής Επιχείρηση: 2102526255, fax: 2102526295

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων: 2102523584, 2102514446

ΚΕΠ  Ν. Φιλ/φειας: 2132049130-4, fax:2102583084

ΚΕΠ Ν. Χαλκ/νας: 2102582794, fax: 2102582549

A’ ΚΑΠΗ Ν. Φιλ/φειας: 2102524346

Β’ ΚΑΠΗ Ν.Φιλ/φειας: 2102759114

ΚΑΠΗ Ν.Χαλκ/νας: 2102531333

Πνευματικό Κέντρο Ν.Φιλ/φειας: 2102582466

Πνευματικό Κέντρο Ν.Χαλκ/νας: 2102523584

ΚΗΦΗ: 2102584067

1ο ΤΟΜΥ: 2102533974, 2102582043

2ο ΤΟΜΥ: 2102755322, 2102797265, fax: 2102796278

Γυμναστήριο Άτταλος: 2102585716

Νεκροταφείο: 2102317716, 2102313205 fax: 2102313124

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ