Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 10.5.2023 (Ωρα 7 μ.μ.)

0
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (7η) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 10η Μαΐου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) [λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)] σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση μεταφοράς και τοποθέτησης μαρμάρινου σταυρού Κωνσταντίνου Σπανούδη (πρώτου Προέδρου της ΑΕΚ) από το Β΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο (Κόκκινος Μύλος).
 2. Έγκριση δωρεάν παράτασης ταφής Γεωργίου Αμερικάνου.
 • Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφής βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό  του Δήμου (επανεισαγωγή).
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου (2η επανεισαγωγή).
 • Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου (επανεισαγωγή και νέα εισήγηση).
 • Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας Δήμου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή).
 • Ορθή Επανάληψη της 75/2022 Απόφασης Δ.Σ. περί «Πρόθεσης για επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051051115022 που βρίσκεται σε τμήμα του Κ.Χ. 2 και του Κ.Χ. 3 της περιοχής Μπριτάνια στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.» ως προς το εμβαδόν, βάσει νέας σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (επανεισαγωγή).
 • Τροποποίηση των αριθ. 17/2023 και 30/2023 αποφάσεων Δ.Σ. περί  συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου περιόδου 2023-24 (επανεισαγωγή).
 1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ευαγγέλου Γαλετζά για την  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στον Άρειο Πάγο κατά τη συζήτηση αναίρεσης κατά της αριθ. 1197/2023 απόφασης Γ΄Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κλπ. (σχετ. η αριθ. 73/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2023.
 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 56/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 1. Ανασυγκρότηση ΔΕΠ και Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης – 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.
 1. Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση» (ΑΜ 59/2021) ως προς τις Ομάδες Α΄και Β΄.
 1. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 93/2021 απόφασης Δ.Σ. στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 1. Α. Έγκριση Προγράμματος Φιλοξενίας Παιδιών του Δήμου σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος  2023 Β. Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής και Γ. Έγκριση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων.
 • Έγκριση σύναψης και όρων σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ν. Ιωνίας για την διοικητική υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης για τη Δημ. Ενότητα Ν.Φιλ/φειας.
 • Έγκριση μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ. 121/2019) (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Εκπόνηση Μελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων — Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.49/2022.
 • Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης  της παροχής υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του  Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας”» (Α.Μ.101/2022).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Ν. Φ.-Ν. Χ.» (Α.Μ. 117/2020).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  (Α.Μ. 130/2020).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  (Α.Μ. 43/2020).
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
Προηγούμενο άρθροΕκδήλωση Σύριζα-ΠΣ στη Νέα Φιλαδέλφεια Κυριακή 7 Μαϊου 11πμ
Επόμενο άρθροΠαναγία Άξιον Εστί – Η Ιερή Εικόνα από το «περιβόλι της Παναγίας» στην Αθήνα
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.