Συνεργασία Μητρόπολης – Δήμου για την κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού σταθμού

0
756

Κατά πλειοψηφία 18 Υπέρ – 14 Κατά, και μετά από 6 περίπου ώρες συζήτησης επί του θέματος, αποφασίστηκε από το Δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου (τηλεδιάσκεψη) η έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης με την Ι. Μητρόπολη Ν.Ιωνίας & Φιλαδελφείας για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 167 Δ.Ε.Ν.Φ. με σκοπό την ανέγερση Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού, βάσει της αριθ. 23/2020 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

Αντιδράσεις… και υποκρισία!

Πολύ πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου και την έγκριση της συνεργασίας για την κατασκευή του νέου παιδικού σταθμού, ένας τεράστιος κουρνιαχτός είχε σηκωθεί από μέρος της αντιπολίτευσης του Δήμου και κυρίως από τον τέως δήμαρχο και επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης πλέον, τον  Άρη Βασιλόπουλο και την παράταξή του “Δύναμη Πολιτών”. Ο τέως δήμαρχος με ανακοινώσεις αλλά και μέσω του φιλικού του τύπου “κατακεραύνωνε” την δημοτική αρχή γιατί «παραχωρούσε για χρήση δημοτική περιουσία σε τρίτο (σ.σ. εκκλησία)» και θέτοντας διάφορα επιχειρήματα (προσκόμματα) κατάγγελλε την δημοτική αρχή για την πρόθεση συνεργασίας της με την Εκκλησία (Μητρόπολη ΝΙ.Φ.). Μάλιστα, ως βασικό επιχείρημα εξέθετε το ότι επί δημαρχίας του είχε προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στο συγκεκριμένο οικόπεδο -χωρίς βεβαίως να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να κτιστεί (!)- και ότι η σημερινή δημοτική αρχή θα έπρεπε να διεκδικήσει πηγές χρηματοδότησης… και όχι να συνεργαστεί με την Μητρόπολη, η οποία θα χρηματοδοτήσει άμεσα τα ΠΑΝΤΑ!

Τα “επιχειρήματα” όμως του τέως δημάρχου και την παράταξής του “συνετρίβησαν με κρότο” στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για το θέμα. Εκεί αποκαλύφθηκε όλη η υποκρισία…

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης που συμμετείχε στην συνεδρίαση, ο πάτερ Ηλίας, αποκάλυψε ότι:

«…ο κ. Βασιλόπουλος (όταν ήταν δήμαρχος) σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη έκαναν κάποιες ενέργειες και κατέληξαν στο εν λόγω οικόπεδο του Δήμου (στο πάρκο Μουστακλή -για να κατασκευάσει η Μητρόπολη τον βρεφονηπιακό σταθμό) ως την πλέον συμφέρουσα λύση…»!

Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Μητρόπολης – Δήμου

Έγκριση σύμβασης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας (απόσπασμα).

 

Προγραμματική συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών (Μητρόπολη Ν.Ι.Φ. & Δήμος ΝΦ.-Ν.Χ. – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ν.Π.Δ.Δ.) με σκοπό την παροχή δημοσίων υπηρεσιών και την επίτευξη κοινών στόχων, η υλοποίηση των οποίων εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας θα παραχωρήσει στην Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας για 25 έτη (με δικαίωμα από τον Δήμο ΝΦ-ΝΧ να ανανεώσει την παραχώρηση για άλλα 25 έτη με απόφαση Δ.Σ. και με τους ίδιους όρους) την χρήση ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα και Καμπουρόγλου (Πάρκο Μουστακλή – δίπλα στο 3ο Δημοτικό Ν.Φ.)  εμβαδού 2,104 τ.μ. και έχει χαρακτηριστεί ως χώρος για ανέγερση βρεφικού και παιδικού σταθμού.

 

Η Μητρόπολη θα προβεί με μέριμνα και δαπάνες της σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ανεγερθεί σε τμήμα του ακινήτου, κτήριο στο οποίο θα στεγαστεί και θα λειτουργήσει βρεφικός και παιδικός σταθμός χωρητικότητας 100 βρεφών και νηπίων. Από τα 100 βρέφη και νήπια, τα 50 θα φιλοξενούνται μετά από πρόταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και τα υπόλοιπα βρέφη και νήπια μετά από πρόταση της Μητρόπολης η οποία κατά προτεραιότητα θα ικανοποιεί αιτήσεις των δημοτών κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας. Και τα 100 βρέφη και νήπια που θα φιλοξενούνται στο νέο παιδικό – βρεφικό σταθμό θα έχουν την ίδια οικονομική μεταχείριση (δωρεάν τα τελευταία έτη) όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά που φιλοξενούνται στους υπόλοιπους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

 

Ειδικότερα η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας – Φιλαδέλφειας αναλαμβάνει την υποχρέωση: Με δικές της δαπάνες (άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ) και μέριμνα θα προβεί στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την ανέγερση των κτηρίων που προορίζονται για την λειτουργία του βρεφικού και παιδικού σταθμού, θα ανεγείρει, διαμορφώσει, συντηρήσει τα ακίνητα που προορίζονται για την λειτουργία του παιδικού και βρεφικού σταθμού, θα προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, και στην έκδοση όποιων άλλων αδειών και εγκρίσεων απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου το ακίνητο που παραχωρεί ο Δήμος ΝΦ-ΝΧ να λειτουργήσει ως βρεφικός και παιδικός σταθμός. Περαιτέρω η Μητρόπολη θα επιμελείται για όλη την διάρκεια (25+25 έτη) της σύμβασης παραχώρησης (με τον Δήμο ΝΦ-ΝΧ): για την καλή κατάσταση και συντήρηση του ακινήτου, την απρόσκοπτη λειτουργία  των ανεγερθησομένων κτηρίων και εν γένει την μη υποβάθμιση των σχετικών χώρων ΚΑΙ θα καλύπτει ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις λειτουργικές δαπάνες (αγορά υλικών, αμοιβές-μισθοδοσία προσωπικού, ασφάλιση του προσωπικού, ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κλπ.), αναγκαίες και μη, για την συντήρηση και λειτουργία του ακινήτου και των ανεγερθέντων κτηρίων.

 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ρητώς απαλλάσσεται από πάσης ευθύνης αστικής, διοικητικής ποινικής. Για την ορθή παρακολούθηση και εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης και της λειτουργίας του Παιδικού και Βρεφικού σταθμού θα συγκροτηθεί τριμελής κοινή επιτροπή η οποία θα επιβλέπει την σωστή τήρηση και εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Υπέρ της συνεργασίας Δήμου – Εκκλησίας ψήφισαν:

Γεωργαμλής Λ., Κουτσάκης Μ., Τάφας Ηλ, Γραμμένος Σ., Κανταρέλης Δ.,    Παπακώστα Α., Κοσκολέτος Σ., Μπερδέσης Σ., Μπίγαλης Κ., Καραβίας Γ.,    Κωνσταντινίδης Τ., Κοπελούσος Χ., Λέκκας Θ., Λαζαρίδης Π., Τομπούλογλου Χάρης, Τομπούλογλου Κώστας, Αθανασόπουλος Τ., Αλεφραγκή Σ.

Κατά της  συνεργασίας Δήμου – Εκκλησίας ψήφισαν:

Βασιλόπουλος Α., Ανανιάδης Ν., Ανεμογιάννης Γ., Ντάτσης Κ., Καλαμπόκης Γ., Εμμανουήλ Δ., Γρετζελιάς Παντελής, Γρετζελιάς Χρήστος, Αναγνώστου Γ.,             Ουσταμπασίδης Γ., Σερετάκης Ν., Γκούμα Δ., Ζαχαριάδης Γ., Γούλας Αλ.

*Δημοσιεύθηκε στην έντυπη Fx-news


“#Δυσανεξία στην Εκκλησία…”

#Χέρια_ψηλά

Προηγούμενο άρθροΕπιτυχημένο το “Θερινό Σινεμά με Ασφάλεια!”
Επόμενο άρθροΣυλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.