Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 - 3:20 μμ

Δήμος ΝΦ-ΝΧ: Πρόσληψη προσωπικού (προκήρυξη)

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος συνεργάτης

Από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Δεκελείας 97, Τ.Κ. 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας:213-2049065), είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στις ακόλουθες διευθύνσεις irdimitriadi@dimosfx.gr, tm_prosopikou@dimosfx.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 15.06.2020 έως και 17.06.2020.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!