Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 - 10:22 πμ

“Χριστουγεννιάτικο” Δημοτικό συμβούλιο… την Δευτέρα!

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!

ds-ektakto-690x378Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 23.12.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ.» (ΑΜ :03/09) (επανεισαγωγή).
  2. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 65/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (επανεισαγωγή).
  3. Έγκριση αποχαρακτηρισμού μέρους ειδικευμένων εσόδων του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών αυτού.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου (επανεισαγωγή).
  5. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων-ειδών παντοπωλείου και λοιπών αναλωσίμων ειδών έτους 2013-14 για τα είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής και κρεοπωλείου, μετά τον διενεργηθέντα άγονο (ως προς τα ανωτέρω είδη) ανοικτό διαγωνισμό (επανεισαγωγή).