Ορισμός αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Γιάννη Βούρο

Ανακοίνωση τριών αντιδημάρχων για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/08/2021 από την δημοτική αρχή του Γιάννη Βούρου: Ο Μιχάλης Κουτσάκης παραμένει Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού με αρμοδιότητες:  Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα, του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων υλικών, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ορισμός αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Γιάννη Βούρο.