Αναβλήθηκε το σημερινό (31/03) Δημοτικό συμβούλιο

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη (31/03). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, ο λόγος της αναβολής είναι ότι δεν κατέστη εφικτό να υποβληθούν έγκαιρα προς τους δημοτικούς συμβούλους οι εισηγήσεις των θεμάτων της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. 2021.