Σάββατο 30 Μαΐου 2020 - 2:41 πμ

ΝΦ-ΝΧ: 2 θέσεις εργασίας στο… ESTIA!

Όπως δημοσιεύθηκε στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”:

Γνωστοποιείται η πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη θέση του Επόπτη Φιλοξενίας και του Κοινωνικού Επιστήμονα έως και 31/12/2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Nea Filadelfia- Nea Chalkidona, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. είτε αυτοπροσώπως,
2. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
3. είτε (υπογεγραμμένη) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): kednf2@dimosfx.gr

 

Πληροφορίες στο 210-2523584, από τις 09:00 έως και τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 06/03/2020 έως και 13/03/2020 στο γραφείο της Κοινωφελούς

 

Επιχείρησης, Αγ. Αναργύρων 9, Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343. Παραλαβή κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 πμ έως και τις 17:00μμ,και έως τις 15:00μμ στις 13/03/2020.

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!