Πριν… #Koymparia… Μετά…

1883 πριν… 9796 μετά την κουμπαριά!