Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσληψη αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η Fx-news στο Google News

Επίσημος ανταποκριτής ειδησεων

ekpaideytikoi

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, 16 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 3εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 1 εκπαιδευτικός μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ11-Φυσική Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 1 εκπαιδευτικός πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής και 2 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν, για το διδακτικό έτος 2013-2014, σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που ορίστηκαν με την Φ. 1ΤΥ/809/101455/Γ1/30-9-2011 (ΦΕΚ 21978 Β) Y.A., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ελληνικό Δημόσιο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
(diorismos.gr)

MyCity.Gr

Διαδημοτικά ΝΕΑ και όχι μόνο!