Παντελής Γρετζελιάς: Επαναφέρει πάλι το θέμα για τους “οίκους ανοχής” !

0
576

Για μια ακόμη φορά  ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Παντελής Γρετζελιάς, φέρνει στο σημερινό Δημοτικό συμβούλιο (7.30μμ Fx-news .gr Live) την εισήγηση για τους οίκους ανοχής της Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας…

Δείτε σχετικά άρθρα με το ίδιο θέμα :

Ο οίκος ανοχής , το «άκυρο γκολ» του Προέδρου και η πρωτιά του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας…!

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» στην 11η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλ-Χαλ..!

Δείτε την εισήγηση για τους οίκος ανοχής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,


Μετά την αριθ. 209/2011 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η εν θέματι εισήγηση, επειδή ότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., και  μετά από συνεχόμενα έγγραφα-οχλήσεις από την Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και τον Συνήγορο του Πολίτη, επανεισάγουμε λόγω του κατεπείγοντος το παρόν θέμα, ως εισήχθη κατά τη Συνεδρίαση της 18ης/10/2011, και με δεδομένο ότι δεν νοείται ορισμός Δημ. Συμβούλων, ως εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 (δ΄ σκέλος της εισήγησης), χωρίς να έχουν προηγουμένως καθορισθεί ο αριθμός των οικημάτων, η ακτίνα αποστάσεων αυτών από διάφορους χώρους και ο αποκλεισμός εγκατάστασής τους  από χώρους και πολεοδομικά συγκροτήματα (σκέλη α΄, β΄και γ΄της εισήγησης).

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΣ ΑΝΟΧΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων από εκδιδόμενα πρόσωπα στο Δήμο μας σύμφωνα με τον Ν. 2734/1999

α)  καθορισμός αριθμού οικημάτων (οίκων ανοχής),   

β)  καθορισμός ακτινών αποστάσεων των οικημάτων αυτών από διάφορους χώρους,            

γ) αποκλεισμός εγκατάστασης των εν λόγω οικημάτων από διάφορους χώρους και πολεοδομικά συγκροτήματα,

δ) ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999».

 

 

Σχετ.: –  Η υπ΄αρ. 109/2011 Α.Δ.Σ.

           – Η υπ΄αρ. πρωτ. 26135/22979/29.07.2011 ακυρωτική Απόφαση του Γενικού  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και υπ΄αριθ. 28930/25771/16-8-2011 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής.

          – Η υπ΄αριθμ. 99/31.08.2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Οι υπ΄αρ. 33/2010 και 257/2010 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του

           πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

–        Το υπ΄αριθ. 31635/28472/20-9-2011 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής.

 

 

 

 

Κυρία Δήμαρχε,

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

 

 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο βασιζόμενο στις διατάξεις του ν. 2734 / 1999 [ ΦΕΚ 161 τεύχος Α’ ] , τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. και του Ν. 3852 / 2010, να αποφασίσει για  τα εξής ειδικότερα σημεία του εν λόγω θέματος :

 

1ον.-  Για τον καθορισμό αριθμού των αδειών των οικημάτων (οίκων ανοχής) που θα επιτρέπεται να χορηγηθούν στα διοικητικά-γεωγραφικά όρια της περιφέρειας του ενιαίου Δήμου μας .

 

2ον.-  Για τον επανακαθορισμό της επιτρεπόμενης ακτίνας – απόστασης των οικημάτων αυτών, για τα οποία εκδίδεται άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων από πρόσωπα  εκδιδόμενα επ’ αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2734 / 1999 , που πρέπει να απέχουν από συγκεκριμένα κτίρια και σημεία της περιοχής .

 

3ον.-  Για τον επανακαθορισμό (αποκλεισμός εγκατάστασης από διάφορους χώρους και πολεοδομικά συγκροτήματα) των περιοχών του ενιαίου πλέον Δήμου μας εντός των οποίων δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιου είδους αδειών [άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2734/1999].

 

4ον.- Για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και ενός επιπλέον ως αναπληρωματικού μέλους που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999.

 

5ον.-  Για την κατάργηση κάθε προηγούμενης Απόφασης του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας σχετική με το θέμα των οίκων ανοχής.

 

 

 

Α’.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.- Ως γνωστόν οι πρώην Δήμοι Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας δεν έχουν εκδώσει – χορηγήσει μέχρι και σήμερα καμία άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος  για εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα και κατά συνέπεια, ό,τι λειτουργεί μέχρι σήμερα και ειδικά στη Ν. Φιλαδέλφεια στερείται της προβλεπόμενης αδείας αρμόδιας Αρχής , όπως η σχετική νομοθεσία ρητά ορίζει .

 

2.- Είναι επίσης γνωστό ότι, στον πρώην Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας ελήφθησαν από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κατά το έτος 2010, δύο αποφάσεις αυτού και ειδικότερα οι α) η υπ’ αρ. 33 / 01 -03 – 2010 και β) η υπ’ αρ. 257 / 13 – 12 – 2010 .

 

3.- Με την πρώτη εξ’ αυτών, την 33/2010, αποφασίστηκε ύστερα από τρείς οριακές ψηφοφορίες [ 8 υπέρ και 9 κατά η πρώτη , 9 υπέρ και 8 κατά η δεύτερη και με 9 υπέρ και 8 κατά η Τρίτη ] η έγκριση έκδοσης 2 αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επί αμοιβή πρόσωπα (οίκων ανοχής) στον πρώην Δήμο της Ν. Φιλαδέλφειας και σε απόσταση 300 μέτρων από ναούς, σχολεία, τα νηπιαγωγεία, τα φροντιστήρια, τους παιδικούς σταθμούς, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα κέντρα νεότητας, τα αθλητικά κέντρα, τα οικοτροφεία, τις βιβλιοθήκες, τα ευαγή ιδρύματα καθώς και από τις πλατείες και τις παιδικές χαρές .

 

4.-  Εν τώ μεταξύ όμως και όλως παράδοξα, παράνομα και χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, επί της οδού Αντιοχείας αρ. 64 λειτουργούσε, πριν καν χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια δημόσιας αρχής, οίκος ανοχής στη Ν. Φιλαδέλφεια εν πλήρη γνώσει της  Δημοτικής Αρχής του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας .

 

5.-  Ξαφνικά όμως και πάλι , ενώ έχουν τελειώσει και οι Δημοτικές εκλογές 14ης Νοεμβρίου 2010, ήλθε στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου της Ν. Φιλαδέλφειας, η υπ’ αρ. πρωτ. 13335/9  Δεκεμβρίου 2010 εισήγηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για τροποποίηση της προηγούμενης και υπ’ αριθμ. 33 / 01 – 03 -2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού , που λήφθηκε μόλις λίγους μήνες πρωτύτερα [ δηλαδή την 1η Μαρτίου 2010 ].

 

6.- Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2010 έλαβε την υπ΄αρθμ. 257/13.12.2010 απόφασή του με 8 ψήφους υπέρ, 2 Λευκά, 2 Κατά και 9 Απόντες, επί 21 μελών του συνόλου του τότε Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας . Με την ως άνω απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε : Α  «εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 33/10 απόφασής του Β. εγκρίνει τον καθορισμό της επιτρεπόμενης απόστασης των άνω οικημάτων για τα οποία εκδίδεται άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επ΄αμοιβή πρόσωπα στα 200 μέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, ξέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, πλατείες και παιδικές χαρές.  Γ. Ορίζει ως τακτικό μέλος που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χορήγηση της σχετικής αδείας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κωνσταντάτο ως τακτικό μέλος  και τον κ. Κων/νο Ευαγγελινό ως αναπληρωματικό μέλος.

 

7.- Σημειώνουμε και επισημαίνουμε επίσης  ότι, η Απόφαση 257 / 13 – Δεκεμβρίου – 2010 πάρθηκε χωρίς καμία απολύτως νόμιμη και βάσιμη αιτιολογία που να δικαιολογεί τη συζήτηση θεμάτων στο Δ.Σ. που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης όπως ορίζει ο νόμος [ άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 ]  για την εν λόγω τροποποίηση της μείωσης της απόστασης των μέτρων από τα 300 στα 200 μέτρα, αλλά μόνον ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 13728 και υπό ημερομηνία  26 – Νοεμβρίου – 2010 έγγραφη αίτηση που υπέβαλε προφανώς εσπευσμένα η ενδιαφερομένη, ακριβώς δηλαδή ύστερα από μόλις 12 ημέρες μετά την τελική εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής, δηλαδή μετά την λήξη και του β’ γύρου των Δημοτικών Εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010 .

 

8.- Με την απόφαση αυτή ορίστηκαν επίσης και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής γνωμοδοτήσεων και ελέγχου που ο ν. 2734 / 1999 προβλέπει ως εκπροσώπων του Δήμου, ήτοι οι πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Κωνσταντάτος και Κων/νος Ευαγγελινός .

 

9.-  Γνωρίζετε βεβαίως επίσης ότι, οι  προαναφερόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντάτος Δημήτριος και Ευαγγελινός Κωνσταντίνος που προτάθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ορίστηκαν με την υπ’ αρ. 257 / 13 -12 – 2010 απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, ο μεν πρώτος ως τακτικό μέλος και ο δεύτερος ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεν εξελέγησαν κατά τις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές και κατά συνέπεια στη παρούσα φάση, δεν μπορούσαν τα πρόσωπα αυτά  να συμμετάσχουν στην Επιτροπή γνωμοδοτήσεων και ελέγχου των οίκων ανοχής του ν. 2734 / 79, γι’ αυτό και εστάλησαν στον Δήμο, μετά την ανάληψη της παρούσας δημοτικής αρχής τον Ιανουάριο του 2011, διάφορα έγγραφα από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής με τα οποία ζητούνταν  τα στοιχεία των εν λόγω Δημοτικών Συμβούλων προκειμένου να συγκροτηθεί άμεσα η Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 .

 

10.- Τόσο το αίτημα της ενδιαφερομένης, όσο και το  αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη της παρούσας συνεδρίαση αυτού για αντικατάσταση αυτών με νέα πρόσωπα, πλην όμως απεσύρθη το όλο θέμα, εν όψει της μείζονος σημασίας και σοβαρότητας αυτού εξ’ αιτίας, τόσο των δύο αντιφατικών αποφάσεων που ελήφθησαν μέσα σε πολύ λίγους μήνες εντός του έτους 2010 από το Δημοτικό Συμβούλιο [ υπ’ αρ. 33 / 01-03-2010 και 257 / 13-12-2010 ] του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας , όσο και  παρά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις προεκλογικής περιόδου και λίγες μόλις ημέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής, με την οποία τροποποιήθηκαν αιφνιδίως και παντελώς αναιτιολόγητα οι αποστάσεις των 300 μέτρων στα 200 μέτρα , διαδικασία που δεν επιτρέπεται από το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010 αλλά και από το άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 και απόφαση που δεν είναι σύννομη αν ληφθεί μέχρι και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής  .

 

11.- Επιπρόσθετα της ως άνω και κατ’ αυτόν τον τρόπο και εις αυτόν τον χρόνο ληφθείσας κατά τα ως άνω μη σύννομης τροποποιητικής απόφασης ως και του αποτελέσματος αυτής, έχει δημιουργηθεί και με την οριακή πλειοψηφία των 8 υπέρ ψήφων, των 2 λευκών και των 2 αποχών, αλλά και των 9 απόντων επί συνόλου 21 Δημοτικών Συμβούλων που αποτελείτο το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, μείζον θέμα στην τοπική κοινωνία, στις Δημοτικές Κοινότητες αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι’ αυτό και εκρίθη σκόπιμη και απολύτως αναγκαία η μή συζήτηση και η απόσυρση αυτού και η εξέταση του όλου θέματος απ’ αρχής , απ’ όλα τα Θεσμικά Συμβούλια και Όργανα του Ενιαίου πλέον Δήμου μας , που ο νόμος 3852 / 2010 [ Καλλικράτης ] προβλέπει και ορίζει για την εύρυθμη λειτουργία αυτού.

 

12.-  Για τους λόγους αυτούς εστάλησαν προς [α] την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , [β] το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας και [γ] το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, έγγραφα ερωτήματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου τα εν λόγω θεσμικά όργανα του Ενιαίου πλέον Δήμου, να εκφράσουν γνώμη επί μείζονος σημασίας ζητήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 65 [ τεκμήριο αρμοδιότητας ] και 83 παρ. 2 του Ν. 3852 / 2010 [ Καλλικράτης ], έτσι ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ολοκληρωμένα, οριστικά και τελεσίδικα για την εγκατάσταση ή όχι των οικημάτων των επ’ αμοιβή εκδιδομένων προσώπων, περί των αποστάσεων αυτών από τα κτίρια και τα σημεία, αλλά και περί των προσώπων [ τακτικού και αναπληρωματικού της Ελεγκτικής Επιτροπής ], που ο ν. 2734 / 1999  ορίζει και προβλέπει σ’ αυτές τις περιπτώσεις .

 

13.- Παράλληλα εζητήθη και η Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου αναφορικά με την λειτουργία οίκων ανοχής, η οποία παρεδόθη και έλαβε αρ. πρωτ. 2754 / 17 – Μαρτίου 2010 .

 

14.- Μεταξύ των άλλων προσκομίστηκε στον Δήμο μας και σχετική Γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορά τον Δήμο Αθηναίων. Η εν λόγω Γνωμοδότηση φέρει αρ. πρωτ. 9089 / 08-2/ 21 Οκτωβρίου 2010 και εδόθη από πλευράς μας και σε όλα τα θεσμικά όργανα του Δήμου για να λάβουν γνώση κατά την έκφραση της γνώμης αυτών κατά τα ανωτέρω . Επισημαίνεται ότι η αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη δεν αφορά τον Δήμο μας , αλλά αναφέρεται σε εξεύρεση «…… ρεαλιστικής λύσης από την Πολιτεία και τον Δήμο Αθηναίων…» και όχι προς ή από τον Δήμο μας .

 

 

 

Β’  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ (Ν. 2734/1999)

 

Ο Ν. 2734/99 ορίζει ότι :

 

1.- Τα οικήματα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο [2] χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της  αρχικής χορήγησης της. Κατά τον χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό.

 

2.-  Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πισ/κό άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται επ΄αμοιβή υποχρεούται να εφοδιασθεί με άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2734/99) Η ανωτέρω  άδεια χορηγείται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα  από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως Πρόεδρο, τον διευθυντή της  Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Εισηγητή, τον Δ/ντή της Αστυνομικής Δ/νσης ή Δ/νσης Ασφάλειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και από ένα νομαρχιακό και  ένα δημοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, σύμβουλο, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νομαρχιακό, δημοτικό  ή κοινοτικό  συμβούλιο.  Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος της Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Γραμματέας της Επιτροπής. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99).

 

3.-  Οι δήμοι και οι κοινότητες καθορίζουν, με απόφαση τους, τον αριθμό των εν λόγω αδειών  που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρεια τους με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως με τον πληθυσμό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιμανιών και βιομηχανικών μονάδων καθώς και με την ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόμων από άλλες περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρείς [3] μήνες από την έναρξη ισχύος του.  Επίσης δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν  επιτρέπεται  η χορήγηση τέτοιων αδειών.(άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2734/99).

 

4-  Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κυρίας χρήσεως και δεν πληρούν  τους όρους του Γενικού  Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99)..

 

5.-  Επίσης  δεν επιτρέπεται  η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε  ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα καθώς και από πλατείες και παιδικές  χαρές (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99).

 

6.- Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόμενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδόμενων προσώπων  καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ οικημάτων, στα οποία μπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99).

 

7.-  Το οίκημα  που χρησιμοποιείται για να εκδίδεται πρόσωπο με αμοιβή,  χωρίς την  προβλεπόμενη  στην παρ. 1 του άρθρου 3 άδεια ή χωρίς να   έχει  υποβληθεί η κατά το άρθρο 4 παρ. 2 δήλωση, κλείνεται και   σφραγίζεται με  απόφαση του  αρμόδιου  δήμαρχου ή προέδρου κοινότητας. Επίσης το οίκημα   κλείνεται και σφραγίζεται και όταν έχει  αφαιρεθεί ή ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178  του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2734/99).

 

8.- Μετά την έκδοση του ως άνω Ν. 2734/99 εξεδόθησαν :

 

α] ο Ν. 2993/02 [ ΦΕΚ 58/Α/26-3-02], με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις  που αφορούν τον Πρόεδρο της άνω Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 και  συγκεκριμένα καταργήθηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν την ανάθεση ή την εκτέλεση  από δικαστικούς λειτουργούς καθηκόντων ή έργων . Σύμφωνα με  το άρθρο 2 παρ.5 του άνω Ν.2993/02 ορίζεται ότι : « 5.- Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου  κατά περίπτωση Υπουργού, εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος, μετά από γνώμη του τυχόν εν ζωή ιδιώτη, στην περίπτωση της παρ. 2 στοιχείο β΄ του πρώτου εδαφίου ή του προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  στην περίπτωση της παρ. 2 στοιχείο Β».

 

Επομένως από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι  Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β] Με την υπ΄ αριθμ. ΤΤ 9946/10-3-00 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημοσίας Τάξης που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 351 ΦΕΚ   τ. Β/2000] και εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 2734/99,  καθωρίσθηκαν τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος.

 

 

 

Δ’  ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

1.- Επειδή οι διατάξεις του ν. 2734 / 99 μετά την έκδοση του ν. 3852 / 2010 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ό,τι ίσχυε πριν το ν. 3852 / 10 , ισχύει μέχρι και σήμερα .

 

2.- Επειδή οι διατάξεις του ν. 2734 / 99 για τη χορήγηση της σχετικής άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από πρόσωπα εκδιδόμενα επ’ αμοιβή , δεν προβλέπουν ούτε προέβλεπαν ποτέ την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ή επιχείρησης και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 [Καλλικράτης ] .

 

3.- Επειδή τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο , λόγω σπουδαιότητος και μείζονος σημασίας ενός θέματος, στα πλαίσια των γενικών διτάξεων περί αρμοδιότητας του και έχοντας το τεκμήριο αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 65 του ν. 3852 / 2010 και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. έχει το δικαίωμα να λάβει υπόψη του την έκφραση γνώμης όλων των νέων θεσμοθετημένων οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών για να διαμορφώσει την τελική απόφαση του για όσα αυτό ορίζει και να διαβιβάσει αυτές και στην ως άνω Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2734 / 99 .

 

4.- Επειδή η υπ΄αριθμ. 109/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ακυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 26135/22979/29.07.2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής λόγω του ότι συμμετείχαν στην ψηφοφορία οι δύο (2) Πρόεδροι Συμβουλίων των 2 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

 

5. Επειδή μετά την ακύρωση της ως άνω αριθ. 109/11 απόφασης Δ.Σ., κατέστη άνευ αντικειμένου η αριθ. 158/11 απόφαση Δ.Σ..

 

6.  Την 28.9.2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο (αριθ. πρωτ. 11276/28-9-2011) το υπ΄αριθ. 31635/28472/20-9-2011 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο ενημερώνει το Δήμο ότι  «ύστερα από έρευνα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι η αριθ. 257/10 απόφαση Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Φ. και η προγενέστερη αυτής 33/10, την οποία τροποποιεί η πρώτη, δεν φαίνεται να έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου σας καλούμε να μας παράσχετε άμεσα εξηγήσεις για την παράλειψη της υπηρεσίας σας να αποστείλει τις ως άνω αποφάσεις για έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 περ. α του Κ.Δ.Κ.  (ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου).

 

7.- Επειδή επαναφέρεται το εν λόγω θέμα για λήψη εκ νέου κανονιστικής Απόφασης χωρίς δικαίωμα ψήφου των 2 Προέδρων των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

 

Ε’   ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

            Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουμε στο Σώμα όπως ληφθεί απόφαση στο εν λόγω θέμα και ειδικότερα στα παρακάτω επί μέρους σημεία του  θέματος αυτού, ως εξής:

 

 

1.-    Να καθοριστεί ο αριθμός των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων από εκδιδόμενα πρόσωπα, στους δύο [2], «στο σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας του ενιαίου πλέον Δήμου «Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος».

 

2.-     Να επανακαθοριστεί, μετά και την έκφραση γνωμών κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η επιτρεπόμενη ακτίνα – απόσταση για την εγκατάσταση των οικημάτων των εκδιδομένων προσώπων από τα κτίρια και τους χώρους που ο ν. 2734 / 1999 ορίζει στα τετρακόσια πενήντα [450] μέτρα που προτείνεται με την παρούσα εισήγηση και συγκεκριμένα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και πλατείες και παιδικές χαρές. ύστερα και από την παντελώς αρνητική έκφραση γνώμης και των ως άνω θεσμικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852 / 2010 .

 

3.-    Να καθοριστεί επίσης ο αποκλεισμός της εγκατάστασης – χρήσης οικημάτων από εκδιδόμενα πρόσωπα εν όψει των νέων γεωγραφικών ορίων του ενιαίου πλέον Δήμου [α] σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλουν με βάση το σχετικό διάγραμμα τον παραδοσιακό οικισμό της Πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας που προστατεύεται από το Π.Δ., [β] σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα των  εργατικών πολυκατοικιών της Πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας , [γ] στους χώρους πέριξ του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας , [δ] στην περιοχή  «Κάτω Κουκλάκι» της Πόλεως της Ν. Χαλκηδόνας και «Χαμόμηλο» της πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως ΒΙΟΠΑ , [ε] σε όλο τον οδικό άξονα και καθ’ όλο το μήκος της Εθνικής Οδού που διασχίζει και τις δύο Πόλεις και ένθεν και ένθεν αυτής και [στ] σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες και ένθεν και ένθεν αυτών που διασχίζουν και τις δύο Πόλεις και ειδικότερα στις οδούς και Λεωφόρους Δεκελείας, Πίνδου, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Σοφούλη, Αναγεννήσεως, Αχαρνών, Εθνικής Αντιστάσεως , Σμύρνης , Αγίων Αναργύρων και Πεταλά .

 

4.-      Να οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734 / 1999 ένας Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής ελέγχου των οίκων ανοχής και άλλος ένας ως αναπληρωματικό μέλος αυτού, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χορήγηση ή μη της σχετικής άδειας .

 

5.-     Να ελεγχθεί η λειτουργία και η νομιμότητα οποιουδήποτε τέτοιου οικήματος που χρησιμοποιείται και λειτουργεί εντός των διοικητικών-γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου μας χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής και σε περίπτωση λειτουργίας αυτών, εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος να ενεργήσει τα νόμιμα μέσω των αρμοδίων αρχών και οργάνων.

 

6.-   Να καταργηθεί κάθε προηγούμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας σχετική με το εν λόγω θέμα.

                 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

 

Παντελής Χρ. Γρετζελιάς

Προηγούμενο άρθροΚυνηγόσκυλο κυνηγάει…Ψάρια ! (video)
Επόμενο άρθρο→Δείτε ΕΔΩ “Fx-news Live” ΤΩΡΑ (με εικόνα & ήχο), το κρίσιμο 23ο Δημοτικό συμβούλιο Δ.Φ.Χ.
Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο! Επίσημο Μέλος του E-MEDIA: A.M. 12548.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.