Σάββατο 30 Μαΐου 2020 - 9:49 πμ

Δ.Σ. Δήμου Φιλ-Χαλ, την Τετάρτη 21/09. Δείτε τα θέματα…

Την Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στο αίθριο του κτιρίου του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή όρων εγκριθέντος τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού  € 3.000.000,00.- για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.
2. Διορισμός Κοσμητείας για τον Δημοτικό Ιερό Ναό «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός 3 λαϊκών μελών.
3. Συγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» και του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός μελών.
4. Έγκριση-Ψήφιση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
5. Έγκριση-Ψήφιση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού «Π.Π.Ι.Ε.Δ.» οικονομικού έτους 2011, βάσει της υπ΄αρ. 20/2011 διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
6. Επιστροφή χρηματικού ποσού € 163,20.- ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Απόστολο-Ιωσήφ Ρασιδάκη – Ψήφιση πίστωσης.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δείτε το “προφητικό” άρθρο του Fx-news.gr: Την άλλη βδομάδα Δ.Σ. με «ξαναζεσταμένα» θέματα…!

Υποστηρίξτε με ένα Like την σελίδα μας στο Facebook!