ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Σήμερα το 14ο και 15ο Δ.Σ του Δήμου Φιλ-Χαλ. Δείτε τα...

Σήμερα το 14ο και 15ο Δ.Σ του Δήμου Φιλ-Χαλ. Δείτε τα θέματα…Στον  Πολυχώρο της οδού Δροσίνη (Μεσαίο Κουκλάκι στη Νέα Χαλκηδόνα)στις 7.30μμ θα διεξαχθεί  το 14ο και στις 8.30 το 15ο Δ.Σ. .

Το μοναδικό θέμα του 14ου είναι:

Έγκριση Απογραφής Περιουσίας και  Ισολογισμού έναρξης 01.01.2011 Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος .

15ο Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την εκ περιτροπής ανά εξάμηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη δημοτική ενότητα της Ν. Φιλαδέλφειας, βάσει της υπ΄αρ. 49/2011 διαβιβασθείσας Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, βάσει της υπ΄αριθμ. 50/2011 διαβιβασθείσας Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

3. Έγκριση τριμηναίου Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το διάστημα από 01.04.2011 έως και 30.06.2011 κατόπιν διαβιβασθείσας Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

4. Έγκριση-Ψήφιση τετάρτης (4ης) Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος έτους 2011.

 

5. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 11/2011 Αποφάσεως (όσον αφορά αναπροσαρμογή στο ποσό του Αποθεματικού στον Προϋπολογισμό έτους 2011) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)  

 

6. Έγκριση-Ψήφιση πρώτης (1ης) Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας»

 

7. Λήψη απόφασης για άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων που παραχωρήθηκαν για χρήση από τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στο Ν.Π.Δ.Δ. αυτού με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας» βάσει της υπ΄αρ. 77/2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ.    

 

8. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7585/30.06.2011 αιτήσεως της εκμισθώτριας Δέσποινας Στεφανίδου σχετικά με παράταση της συμβάσεως μίσθωσης του επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 32 ακινήτου της το οποίο μισθώνει ο Δήμος μας.

 

9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) για την Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2011, βάσει του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

 

10. Έγκριση κατανομής ποσού κρατικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την υλοποίηση του Προγράμματος για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, περιόδου Ιανουαρίου 2011 – Μαρτίου 2011, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 21/2011 διαβιβασθείσας Απόφασης της Δ.Ε.Π.

 

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή «πράσινης στέγης» στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας, περιβαλλοντικές και ακουστικές παρεμβάσεις στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, στον παράδρομο της Ε.Ο. από Μιχ. Καραολή έως την οδό Παπαφλέσσα και πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες».

 

12. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για την κυκλοφορία και τη στάθμευση στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας στα πλαίσια της Μελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας.

 

13. Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

 

14. Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011 .

 

15. Καθορισμός του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α. που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.Διαβάστε on line την εφημερίδα Fx-news (Μάιος 2019):

Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιημένο το ad block και δεν εμφανίζεται κάντε ΚΛΙΚ⇒ ΕΔΩ