ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Σκληρή επιστολή προς την Δήμαρχο, της «Επιτροπής αγώνα κατοίκων Σ.Σταματιάδη» για...

Σκληρή επιστολή προς την Δήμαρχο, της «Επιτροπής αγώνα κατοίκων Σ.Σταματιάδη» για την Λαϊκή αγορά..! 

Λάβαμε και δημοσιεύουμε όπως έχει την επιστολή :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΔΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

Κ. Δήμαρχε

κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατόπιν παρελεύσεως απράκτου της προθεσμίας ενός (1) μηνός που υμείς ετάξατε προς επίλυσιν του χρονίζοντος προβλήματος της συνεχούς και επί μία 44ετίαν διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς επί της οδού πρώην Ραιδεστού και νυν Σάββα Σταματιάδη και επιπλέον κατόπιν της διαπιστωμένης παντελούς ανυπαρξίας ελέγχου της τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων διεξαγωγής της λαϊκής

Οι κάτοικοι της ως άνω οδού και καθέτων αυτής δρόμων που υφιστάμεθα επί το ως άνω χρονικό διάστημα των 44 ετών τις συνέπειες της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και κυρίως τις συνέπειες της παραπάνω ανυπαρξίας λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου σχετικά με τις αυθαιρεσίες, τις υπερβάσεις και τις παράνομες εν γένει συμπεριφορές των συμμετεχόντων εις την παραπάνω λαϊκή επαγγελματιών.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως διά τη μη τήρηση της υπ’ αριθμ. 110/17-05-2011 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία τούτο δεσμεύθηκε ομοφώνως  «δια την μη παραμονή της Λαϊκής Αγοράς σε ετήσια βάση στην οδό Σάββα Σταματιάδη (πρώην Ραιδεστού), αλλά την εκ περιτροπής λειτουργία αυτής ανά εξάμηνο και σε άλλη οδό, όπως με προηγούμενη απόφασή του (Α.Σ. 53/2011) καθόρισε τούτο και προσέτι εκάλεσε και τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών να εξετάσει από την πλευρά του την εν λόγω πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανέθεσε στην Δήμαρχο να ενεργήσει με όλους τους εμπλεκομένους φορείς μέσα σε ένα (1) μήνα (από την συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 17-06-2011) έτσι ώστε η Λαϊκή Αγορά να μην παραμείνει μονίμως στην οδό Σάββα Σταματιάδη, αλλά να εξευρεθούν οι εναλλακτικές οδοί δια την εκ περιτροπής λειτουργία της».

ΥΠΟΜΝΥΟΥΜΕ στην κ. Δήμαρχο τη ρητή δέσμευσή της να αποτρέψει με κάθε μέσο τη διεξαγωγή της λαϊκής στην οδό Σάββα Σταματιάδη μετά την 17-06-2011, ακόμη και με τοποθέτηση των απορριμματοφόρων και φορτηγών του Δήμου στις εισόδους της ως άνω οδού, η οποία δέσμευση εκφράσθηκε εις επήκοον δεκάδων πολιτών και δεν δύναται να αμφισβητηθεί .

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την δημοτική αρχή για εσκεμμένη ολιγωρία και παρέλκυση επίλυσης του προβλήματος έως ότου η σχετική αρμοδιότητα μεταβεί αρμοδίως στην ορισθείσα υπό του Ν. 3852/2010 αρχή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους σεβασμό στην συνταγματική αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών-δημοτών-κατοίκων της πόλης μας και ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι η αιρετή δημοτική αρχή λειτουργεί για την προαγωγή των συμφερόντων της πόλης και των δικαίων των πολιτών και όχι για τη προαγωγή συντεχνιακών συμφερόντων. Η Δημοτική αρχή οφείλει θεσμικά να τηρεί το Σύνταγμα, τους νόμους και αποφάσεις της και όχι να κρύβεται και να χρησιμοποιεί ως όχημα για επιβεβλημένες νόμιμες ενέργειες τις αντιδράσεις των κατοίκων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κ. Δήμαρχε από τους κατοίκους της πόλης, όπως προφανώς εσείς έχετε γνωστοποιήσει στους εκπροσώπους επαγγελματιών και παραγωγών της λαϊκής που διεξάγεται στην οδό Σάββα Σταματιάδη, είναι απόρροια των δικών σας αδυναμιών και ίσως της ασύγγνωστης, σε ότι μας αφορά, άγνοιάς σας.

Οι παραπάνω αδυναμίες σας διασκεδάσθηκαν από την πομπώδη αποπομπή του αρμοδίου αντιδημάρχου, αλλά ήδη από 18-06-2011 είναι πλέον κοινός τόπος για κάθε νοήμονα πολίτη, που βλέπει την δημοτική αρχή ακριβώς όπως είναι δηλαδή απρόσωπη και με συνέχεια.

Κατόπιν των ανωτέρω και με την πεποίθηση πλέον ότι δεν κωφεύετε απλώς στη δίκαιη φωνή μας αλλά τεχνηέντως μεθοδεύετε την απογύμνωσή της από οιαδήποτε δυναμική και αποτελεσματικότητα, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ εντός μίας εβδομάδας να μας κοινοποιηθεί αρμοδίως  το σύνολο της αλληλογραφίας απασών των υπηρεσιών του Δήμου με οιαδήποτε αρχή ή ιδιώτη, σχετικά με την διεξαγωγή της λαϊκής στην Νέα Φιλαδέλφεια από τότε που ξεκίνησε αύτη έως και σήμερα και

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι εφ εξής θα προβούμε εις πάσα νόμιμη και επιβεβλημένη ενέργεια προς επιβολή της νομιμότητας, ακόμη και αν χρειαστεί να «υποκαταστήσουμε» τους αιρετούς αντιπροσώπους μας.

Για την Επιτροπή Αγώνα,

Τουλιάτος ΓιώργοςΔιαβάστε on line την εφημερίδα Fx-news (Μάιος 2019):

Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιημένο το ad block και δεν εμφανίζεται κάντε ΚΛΙΚ⇒ ΕΔΩ