Σήμερα το 9ο Δ.Σ. δείτε τις εισηγήσεις των σημαντικότερων θεμάτων, της ημερησίας διάταξης…

0
542

Σήμερα  θα πραγματοποιηθεί το 9ο Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ,στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας στις 7.30μμ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και οι εισηγήσεις του αναλητικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θ Ε Μ Α : Τροποποίηση (1η) Προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2011

Παρακαλούμε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα, εγκρίνετε την ακόλουθη 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του Δήμου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στα προαναφερθέντα εισηγητικά έγγραφα.

Σημειώσατε ότι το Αποθεματικό του Δήμου (Κ.Α.Ε. 02.90.9111.001), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 77/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των Euro. 235.950,66

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ( ΑΥΞΗΣΕΙΣ )

1) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.00.6715.002 με τίτλο 

” Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο “Δημοτική

Φιλαρμονική  <Αλέξανδρος Μποτετζαγιας>” (βάσει της οικείας

Συστατικής του Πράξεως)»   με €

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

 

20.000,00

2) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.15.6117.010 με τίτλο 

” Αμοιβή δραματοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ με σύμβαση

έργου ”        με €

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

 

15.000,00

 

3) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.15.6117.011 με τίτλο 

” Σύμβαση έργου με ψυχολόγο για παιδιά Α.ΜΕ.Α ”    με €

 

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

15.000,00
4) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.80.8115.003 με τίτλο 

” Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων και οικογενειακών

τάφων ”    με €

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

27.699,72
5) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6641.002  με  τίτλο ” Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(βενζίνη) ” 

με €

ο οποίος από 2.500,00 αυξάνεται σε € 3.313,63

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

 

813,63

 

6) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.15.6641.002  με τίτλο ” Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) ”           με € 

ο οποίος από 2.000,00 αυξάνεται σε € 2.115,10

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

115,10 

 

7) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.35.6641.004  με  τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) ”  με €

ο οποίος από 15.000,00 αυξάνεται σε € 17.861,89

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

2.861,89
8) Την  αύξηση του  Κ. Α.  02.50.6641.003  με  τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνες)” με €

ο οποίος από 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.434,48

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

434,48
9) Την αύξηση του Κ. Α. 02.15.6641.001  με  τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (Πετρέλαιο) ”

με €

ο οποίος από 1.500,00 αυξάνεται σε € 2.710,83

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

 

1.210,83

10) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6641.005 με τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) ”  με €

η οποία από € 6.000,00 αυξάνεται σε € 6.252,06

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

252,06 

 

11) Την αύξηση του Κ. Α. 02.35.6641.005 με τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) ”  με €

η οποία από € 15.000,00 αυξάνεται σε € 18.600,78

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

3.600,78 

 

12) Την αύξηση του Κ. Α. 02.35.6641.005 με τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) ”  με €

η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.332,14

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

332,14 

 

13) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6643.003 με τίτλο 

” Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων ”  με €

η οποία από € 7.200,00 αυξάνεται σε € 11.677,60

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

4.477,60 

 

14) Την αύξηση του Κ. Α. 02.00.6733.001 με τίτλο “Καταβολή 

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες” με €

η οποία από € 20.0000,00 αυξάνεται σε € 30.000,00

 

10.000,00
15) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6063.002 με τίτλο “Λοιπές πρόσθετες παροχές – Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.” με € 

η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

1.000,00
16) Την αύξηση του Κ. Α. 02.20.6063.001 με τίτλο ” Προμήθεια           γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.” με € 

η οποία από € 35.000,00 αυξάνεται σε € 46.000,00

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

11.000,00
17) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6063.004 με τίτλο ” Προμήθεια           γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.” με € 

η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00

 

Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση

 

1.000,00
Σύνολο αυξήσεων εξόδων 114.798,23

Έτσι το αποθεματικό των € 235.950,66
Μειώνεται με  € 114.798,23
Και γίνεται      € 121.152,43

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :  €   40.800.132,86

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :  €   40.678.980,43

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :  € 121.152,43

Μετά την ψήφιση της τροποποίησης του προϋπολογισμού από το Δημ. Σ/λιο παρακαλείται το Γρ. Δημ. Σ/λιου να διαβιβάσει την απόφαση στο Γρ.

Οικ. Επιτροπής όπου σε πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσει τις αυξήσεις των παρακάτω Κ. Α.

 

1) Κ. Α. 02.00.6715.002 με τίτλο ” Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο “Δημοτική Φιλαρμονική  <Αλέξανδρος Μποτετζαγιας>” (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως)»  

20.000,00

2) Κ. Α. 02.15.6117.010 με τίτλο ” Αμοιβή δραματοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ με σύμβαση έργου “  

15.000,00

3) Κ. Α. 02.15.6117.011 με τίτλο” Σύμβαση έργου με ψυχολόγο για παιδιά Α.ΜΕ.Α ” 15.000,00
4) Κ. Α. 02.10.6063.002 με τίτλο “Λοιπές πρόσθετες παροχές – Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.” 1.000,00
5) Κ. Α. 02.20.6063.001 με τίτλο ” Προμήθεια           γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.” 11.000,00
6) Κ. Α. 02.30.6063.004 με τίτλο ” Προμήθεια           γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.” 1.000,00

 

Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση – ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. απόφασης 46/28.02.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης των 2 Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας σε ένα Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και έγκριση της Συστατικής Πράξης αυτού»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9544/6512/8-3-2011 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, βάσει του οποίου διατυπώθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί των άρθρων της Συστατικής Πράξης της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τον έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 46/2011 Αποφάσεως του Δημοτικού μας Συμβουλίου, επανερχόμεθα και παρακαλούμε όπως εισάγετε σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο το παρακάτω θέμα, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ως ακολούθως:

Τροποποιούμε από την υπ΄αρ. 46/28.02.2011 προγενέστερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής άρθρα της Συστατικής Πράξης της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του ενιαίου Δήμου μας, ως ακολούθως:

 1. Στο άρθρο 2, παράγραφος Α3, απαλείφεται η φράση «η παροχή χρηματικών βοηθημάτων».
 2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος Β6, τροποποιείται ως εξής: «Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς».
 3. Στο άρθρο 2, παράγραφος Β6, απαλείφεται το εξής: «Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης».
 4. Στο άρθρο 2, η παράγραφος ΣΤ, τροποποιείται ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ 2 του ν. 3463/06 είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.
 5. Στο άρθρο 3, αφαιρείται η φράση «του Γενικού Γραμματέα της Περιφερείας» και αντικαθίσταται με την φράση «από τη δημοσίευση της απόφασης της σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
 6. Στο άρθρο 6, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η Κοινωφελής Επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από 20 εργαζόμενους με την ……. τροποποιώντας αντίστοιχα: «Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών και μειώνονται κατά ένας οι δημότες ή οι κάτοικοι του Δήμου».
 7. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: «Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξιοποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης, εκτός εκείνων που τις έχουν παραχωρηθεί από άλλους φορείς»
 8. Προστίθεται ακροτελεύτιο άρθρο το οποίο αναφέρει: «Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου».

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις-διορθώσεις, η Συστατική Πράξη για την συγχώνευση των 2 Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας σε ένα Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, παίρνει πλέον την εξής μορφή, ύστερα από τις προαναφερόμενες διορθώσεις που ζητήθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης :

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η οργάνωση/ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους κάτωθι αναφερόμενους τομείς:

Α. Η Κοινωνική  προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.       Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην

υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2.       Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη  μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως ιατρείων, κοινωνικού φαρμακείου, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3.       Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγγύης, όπως η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου για τη δωρεάν παροχή βασικών ειδών διατροφής ή  διαβίωσης, η χορήγηση συσσιτίου στους άπορους, η περίθαλψη κατοίκων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

4.       Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών  για την πρόληψη της παραβατικότητας.

5.       Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6.       Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

7.       Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 

1.       Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών.

2.       Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

3.       Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

4.       Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Πολιτιστικών και Πνευματικών Κέντρων,  Μουσείων, Πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων.

5.       Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

6.       Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

7.       Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η  συμμετοχή τους σε αυτά.

8.       Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.

9.       Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

10.     Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ.  Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.       Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2.       Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

3.       Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.

4.       Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που  διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

5.       Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

Δ.  Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.

 

Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη  της περιοχής τους.

 

ΣΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ 2 του ν. 3463/06 είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν  εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης της σύστασης  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται  ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης είναι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (Euro 1.515.298,53.-)

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από 11 μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:

·         τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

·         ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.

·         Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

·         Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται  από τη Γενική Συνέλευση αυτών και μειώνονται κατά ένας οι δημότες ή οι κάτοικοι του Δήμου.

·         Από τα παραπάνω μέλη, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει δύο ( 2 ) μέλη για την κάλυψη της θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·         Η χρηματοδότηση από το Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.

·         Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06.

·         Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

·         Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξιοποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης, εκτός εκείνων  που τις έχουν παραχωρηθεί από άλλους φορείς.

·         Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

·         Λοιπές επιχορηγήσεις.

·         Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.

·         Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τράπεζες κάθε κράτους- μέλους της Ε.Ε., τις τράπεζες και τα Ταμεία της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση λύεται όταν:

Α. Παρέλθει η διάρκειά της.

Β. Πριν την πάροδο της  διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια  διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα  άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που  την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευμένων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», η οποία είναι καθολικός διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της ως άνω Συστατικής Πράξης της ενιαίας πλέον Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου μας.

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης 30.000€ για καταβολή έκτακτου βοηθήματος σε άπορους συμπολίτες  του Δήμου στο Κ.Α 00.6733.001 (Δαπάνες για περίθαλψη απόρων).

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως εισάγετε σε προσεχή Συνεδρίαση του Δ.Σ για λήψη απόφασης το προαναφερόμενο σχετικό θέμα επί του οποίου επιθυμώ να σας γνωρίσω τα ακόλουθα: Προτείνουμε να χορηγηθεί λόγω των εορτών  του Πάσχα έκτακτο οικονομικό βοήθημα στους απόρους.
Αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν 3463/2005 ( Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων ) και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 202 του ως άνω νόμου.

Η κατάσταση των ατόμων στους οποίους θα δοθεί το βοήθημα συντάσσεται από την Επιτροπή Απόρων όπως αυτή ορίστηκε από το Δημ. Συμβούλιο με την  υπ. αριθμ. 42/2011 απόφαση.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης – έγκρισης του τροποποιημένου καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας  και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μας σ’ αυτό.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως εισάγετε σε προσεχή Συνεδρίαση του Δ.Σ. για λήψη απόφασης το προαναφερόμενο σχετικό θέμα επί του οποίου επιθυμώ να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:

Βάσει του από 10/3/2011 εγγράφου που λάβαμε από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας,                                                                                                                                                                                   Σας προτείνω την έγκριση του καταστατικού του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας (στο οποίο ο Δήμος Ν. Χαλκηδόνας ήταν ιδρυτικό μέλος από το 2005) όπως αυτό τροποποιήθηκε σήμερα για να εκφράσει το νέο πλαίσιο του Καλλικράτη αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή δήμων μέσω της συνένωσης των δυνάμεων με άλλα Δίκτυα Υγείας τόσο το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας όσο και το  Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο πλαίσιο της πρόσφατης πιστοποίησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου ορίζεται η Δήμαρχος  Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη.

 

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση επί της με αριθ. 4/2011 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του

Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 4/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», που αφορά στην έγκριση

και ψήφιση του απολογισμού του οικονομικού έτους 2010 και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε

σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη λήψη γνωμοδότησης επί της αποφάσεως,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163, 236 και 240 του Ν.3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων).

Συνημμένα: Απόφαση Δ.Σ. 4/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΕΛΕΦΕΣ

 

Θέμα : Γνωμοδότηση επί της  1/11  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Π.

Κ. Πρόεδρε

Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  όπως εισηγηθείτε και γνωμοδοτήσετε επί της 1/11 απόφασης της (Δ.Ε.Π.) Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,  που αφορά την κατανομή ποσοστών κρατικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών για το οικονομικό έτος 2011.

Θ Ε Μ Α : 1. «Εκλογή Αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 158/8-3-2011 έγγραφο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά ( ΠΕΣΥΔΑΠ ) και δεδομένου ότι, η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προκάλεσε μεταβολές στη σύνθεση του ΠΕΣΥΔΑΠ , και βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7950/17-2-2011 με ΑΔΑ 4ΑΛ3Κ-Ε  διευκρινιστικής εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο , σύμφωνα με την οποία :

 1. Μέλη του Συνδέσμου αποτελούν αυτοδίκαια όλοι οι νέοι Δήμοι οι οποίοι προήλθαν από συνένωση περισσοτέρων του ενός Δήμων – μελών του Συνδέσμου είτε από τη συνένωση Δήμων – μελών με Δήμους – μη μέλη του Συνδέσμου.
 2. Στην ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στον καθορισμό του αριθμού αντιπροσώπων του κάθε Δήμου – μέλους λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός πληθυσμός των νέων καλλικράτειων Δήμων – μελών.
 3. Η εκλογή αντιπροσώπων , όπως και η εκλογή των οργάνων του Συνδέσμου ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 246 του ΚΔΚ .
 4. Στην περίπτωση που ένα Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους , ένας ( 1 ) από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 5. Δεδομένου ότι  Δήμοι – μέλη με πληθυσμό :
  • από 30.001 ως 100.000 κατοίκους εκλέγουν 3 αντιπροσώπους

κι επομένως στην περίπτωση του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος εκλέγονται τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι – ο ένας (1) από τη μειοψηφία – ως αντιπρόσωποι στο διοικητικό συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ

Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση να εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την εκλογή ως αντιπροσώπων του Δήμου μας  στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ ( Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ) των ακολούθων προσώπων :

1)    Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χ. Μπόβος

2)    Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Μ. Κουτσάκης και

3)  Δημοτικός Σύμβουλος από τη μειοψηφία ,ώστε στη συνέχεια να καταρτιστεί το πρόγραμμα διαδικασιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Κύριε Πρόεδρε

Παρακαλούμε όπως  λάβετε απόφαση για τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι θα αποτελούν μέλη της Επιτροπής  καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία..

Σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 6  του Ν.3463/06 < Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του Δημοτικού  ή Κοινοτικού Συμβουλίου ,που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής , η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία .

ΘΕΜΑ : «Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργου «Κατασκευή «Πράσινης Στέγης» στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας, Περιβαλλοντικές & Ακουστικές Παρεμβάσεις στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, στον Παράδρομο της Ε.Ο. από την οδό Μιχ. Καραολή έως  την οδό Παπαφλέσσα και Πρότυπες Βελτιώσεις στις Οδικές Υποδομές του Δήμου για την Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες» εντεταγμένου στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» κωδικός στη ΣΑΕΠ:085/8 Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ : υπ’αριθμ. 6450/3445/10-03-2011 έγγραφο Αποκεντρ. Διοικ. Αττικής Δ/νση    Σχεδ.& Αναπτ.

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.6450/3445/10-03-2011 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης όρισε υπόλογο διαχειριστή για το εντεταγμένο στη ΣΑΕΠ 085/8 έργο με Κωδ. 2010ΕΠ08580006 και τίτλο «Κατασκευή «Πράσινης Στέγης» στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας, Περιβαλλοντικές & Ακουστικές Παρεμβάσεις στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, στον Παράδρομο της Ε.Ο. από την οδό Μιχ. Καραολή έως  την οδό Παπαφλέσσα και Πρότυπες Βελτιώσεις στις Οδικές Υποδομές του Δήμου για την Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μας διεμήνυσε ότι το φυσικό πρόσωπο  πρέπει να υποδειχτεί από το Δ.Σ. να είναι μόνιμος υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας και με δικαίωμα υπογραφής όλων των απαιτούμενων παραστατικών συμπεριλαμβανομένων και των επιταγών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω να αποφασίσει σχετικά.

 

Θέμα : Oρισμός Δημοτικού Συμβούλου που θα συμμετέχει στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2  του Ν. 2734/99 με τον αναπληρωτή του.

Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση να εισηγηθείτε και να λάβετε απόφαση για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου που θα συμμετέχει  ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή του άρθρου  3   παρ 2  του  Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161/5-8-99 τεύχος Α΄),  που αφορά  τις άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων από εκδιδόμενα επ΄ αμοιβή πρόσωπα, τον κ.…………………………………. και αναπληρωτή του τον ………………………….

 

Θέμα: Επιτροπή καταρτισμού Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2119/09-04-93, το ετήσιο μητρώο αρρένων κάθε έτος καταρτίζεται για όλα τα άρρενα τέκνα Ελλήνων Υπηκόων, που γεννήθηκαν ζώντα κατά το προηγούμενο έτος.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δ/ξεις 280 παρ. 2 εδ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α’)  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και μετά τη γενόμενη υποδιαίρεση της Ληξιαρχικής Περιφέρειας κάθε Δήμου που προήλθε από συνένωση Ο.Τ.Α. δυνάμει της αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ Β’ 1984) απόφασης του ΥΕ Απ. και Ηλεκτρονικής εξυπακούεται ότι στην προβλεπόμενη επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 πρέπει υποχρεωτικά να μετέχουν όλοι οι Ληξίαρχοι των Ληξιαρχείων που λειτουργούν στο Δήμο. Κρίθηκε σκόπιμο, τα υπάρχοντα Μητρώα Αρρένων των Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 να μεταφερθούν στην έδρα του Δήμου αλλά να παραμείνουν χωριστά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται ως ακολούθως:

στους Δήμους από τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του , ως πρόεδρο και τον αρμόδιο Ληξίαρχο για κάθε Δημοτική Ενότητα δηλαδή ενότητα Φιλ/φειας την Ληξίαρχο Καραβίδα Μαγδαληνή και ενότητα Χαλκηδόνας τον Ληξίαρχο Ιορδάνη Λαρδή.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του  για την Επιτροπή Καταρτισμού Ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το έτος 2010.

 

ΘΕΜΑ :  ” Ορισμός Δημ.Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης κατασκευασθέντων

Οικογενειακών τάφων”

Κύριε Πρόεδρε

Θέτουμε υπόψη σας ότι από τις διατάξεις των παρ.4&5 του άρθρου 16 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής εκτίμησης κατασκευασθέντων οικογενειακών ταφών (μάρμαρα).

Η ανωτέρω επιτροπή έχει της ευθύνη της τηρήσεως των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του άρθρου 16 του Κ,Λ,Δ,Ν. Η ίδια επιτροπή είναι αρμόδια για εκτίμηση της αξίας ήδη κατασκευασμένων τάφων που παραχωρούνται εκ νέου λόγω παραιτήσεως των δικαιούχων ή ελλείψει απογόνων.

Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από έναν (1) δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και από δύο (2) υπαλλήλους του δήμου, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου, προτεινόμενων των κατά βαθμό ανωτέρων.

Καλείται το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις των παρ.4&5 του άρθρου 16 του

Κ.Λ.Δ.Ν. να ορίσει ως μέλος της Επιτροπής εκτίμησης κατασκευασθέντων οικογενειακών

ταφών (μάρμαρα) έτους 2011 έναν Δημοτικό Σύμβουλο προτείνουμε τον κ… Χωρινό Ζαχαρία ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον κ. Κότσιρα Παύλο.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Διοικητικού για να ορισθούν με απόφαση Δημάρχου οι υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους.

Προτείνεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ______________________ ως τακτικό μέλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. _______________________ ως αναπληρωτής αυτού

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

 

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Α.Μ.: 44/2008
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 240.000 € (με Φ.Π.Α.)
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 185.665,31 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ 4ου Α.Π.Ε.: 173.153,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 4ου Α.Π.Ε.: 173.153,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3Ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του ανωτέρω έργου και παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ., να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής τους.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει τις αντικαταστάσεις λαμπτήρων κ.λ.π. και κάποιες βλάβες σωληνώσεων και ηλεκτρονικών που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω φυσιολογικής φθοράς.

Για την επισκευή των βλαβών συντάχθηκε μία (1) Νέα Τιμή Μονάδος με ομαδοποίηση εργασιών:

Ν.Τ. 8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ , που περιλαμβάνει :

–               Αντικατάσταση (38) λαμπτήρων ιωδίνης 220 V – 300W φωτιστικών σιντριβανιών.

–               Αντικατάσταση (1) υποβρύχιου προβολέα κομπλέ.

–               Επισκευή σωληνώσεων αντλιών ανακυκλοφορίας.

–               Επισκευή βλάβης συστημάτων (Αντικατάσταση ρελέ ασυμμετρίας κλπ).

Όλες οι νέες εργασίες περιέχονται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τιμολογούνται με το 3Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η προτεινόμενη δαπάνη με τον 4ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 208.570,81 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., δηλαδή δεν έχουμε καμία μεταβολή ως προς τον 3ο ΑΠΕ.

Ως προς την αρχική σύμβαση όμως, έχουμε μείωση στο ποσό της σύμβασης σε ποσό 12.370,91 € και ποσοστό 5,59 %, η οποία μείωση προήλθε από τον 1ο ΑΠΕ λόγω της μείωσης του εργολαβικού οφέλους από 28% σε 18%.

Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Δ.Τ.Υ. προτείνει, εφόσον ληφθεί θετική – εγκριτική απόφαση για το θέμα, το αποφαντικό να διατυπωθεί ως εξής:

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η προτεινόμενη δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. είναι 208.570,81 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή δεν έχουμε καμία μεταβολή ως προς τον 3ο ΑΠΕ.

Ως προς την αρχική σύμβαση όμως, έχουμε μείωση στο ποσό της σύμβασης σε ποσό 12.370,91 € και ποσοστό 5,59 %, η οποία μείωση προήλθε από τον 1ο ΑΠΕ λόγω της μείωσης του εργολαβικού οφέλους από 28% σε 18%.

 

 

Προηγούμενο άρθροΓενική Συνέλευση Τοπικής Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας
Επόμενο άρθρο9ο Δ.Σ: Θέμα που προστέθηκε εκτάκτως σήμερα και θα συζητηθεί απόψε εκτός Η.Δ. στη Συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εκδότης Fx-news. Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.