ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ -ΧΑΛ:6o Δ.Σ σήμερα.Δείτε τις εισηγήσεις των θεμάτων…

0
597

Σήμερα στις 7.00 μ.μ. στο Πνευνατικό κέντρο του Δήμου θα συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας , με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης και τις εισηγήσεις:

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης – επικαιροποίηση – για την εκ περιτροπής ανά 6μηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στις οδούς Σ. Σταματιάδη (Ραιδεστού) και Επταλόφου:

Εισήγηση Αντιπροέδρου Χωρινού Ζ.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία Δήμαρχε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Όλο γνωρίζουμε ότι η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στον Δήμο μας αποτελεί ισχυρή παράδοση, διότι εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες των συνδημοτών μας.

Όμως η επί 40 χρόνια λειτουργία της στη Ν. Φιλαδέλφεια, επί της οδού Σ. Σταματιάδη (πρώην Ραιδεστού), μας επιβάλλει για λόγους ισονομίας και εφαρμογής δικαίου τη μετακίνησή της, εκ περιτροπής, και σε άλλο σημείο του Δήμου μας.

 

Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών, παρακαλούμε όπως εισάγετε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, την ακόλουθη πρότασή μου :

 

1. Σχετικά με την οδό Επταλόφου προτείνεται συγκεκριμένα η ανά εξάμηνο (από 1η Μαϊου έως 30 Οκτωβρίου) και εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς μόνον επί της οδού Επταλόφου, από την διασταύρωσή της με την οδό Δεκελείας  και συγκεκριμένα στο ύψους του αριθμού 90 της Λ. Δεκελείας ως την διασταύρωσή της με την Λ. Δεκελείας αρ. 114, απαγορευμένης και αποκλειομένης απολύτως της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς επί πάσης άλλης οδού, η οποία τέμνει αυτήν (δηλ. καθέτου προς την οδό Επταλόφου) ή συμβάλλει σ΄αυτήν ή είναι πάροδος αυτής, και μάλιστα εκ περιτροπής και για έξι (6) μήνες, σε σχέση με την λειτουργία αυτής στην οδό Σάββα Σταματιάδη.

 

2. Όσον αφορά τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Σ. Σταματιάδη, προτείνεται η ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου και εκ περιτροπής λειτουργία αυτής μόνον επί της οδού Σ. Σταματιάδη, από την διασταύρωσή της με την οδό Περγάμου έως την διασταύρωσή της με την οδό Κυδωνιών, απαγορευμένης και αποκλειομένης απολύτως της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς επί πάσης άλλης οδού, η οποία τέμνει αυτήν (δηλ. καθέτου προς την οδό Σ. Σταματιάδη) ή συμβάλλει σ΄αυτήν ή είναι πάροδος αυτής και μάλιστα εκ περιτροπής και για 6 μήνες σε σχέση με την λειτουργία αυτής στην οδό Επταλόφου.

 

3. Για το εν λόγω θέμα έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας με την υπ΄αριθμ. 14/01.02.2010 Απόφασή του και ζητάμε και σήμερα την επικαιροποίηση και ισχύ αυτής.

 

4. Η παρακολούθηση υπό του Δήμου της, αυστηρώς εκ μέρους των πωλητών, τηρήσεως απάντων και χωρίς εξαίρεση Κανόνων Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που αφορούν το ωράριο λειτουργίας αυτών, την καθαριότητα, τα μέτρα υγιεινής, τον σεβασμό των περιοίκων, τον ενσακισμό των απορριμάτων μετά την αποχώρηση των πωλητών και ότι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σήμερα, δυστυχώς, δεν τηρείται κατά απαράδεκτο τρόπο.

 

5. Στους παραβαίνοντες τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ως και της παρούσης Αποφάσεως όταν αυτή ληφθεί από το παρόν Δ.Σ., άμα δε και των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, θα επιβάλλονται οι υπό του Νόμου ως και οι υπό του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την Δημοτική Αστυνομία και όχι μόνον.

 

6. Ο αριθμός των πωλητών που θα φιλοξενηθούν και η κατανομή των θέσεων αυτών, δεν μπορεί να είναι απεριόριστος, αλλά θα καθορίζεται ονομαστικά και θα οριοθετείται αυστηρά από την χωρητικότητα της οδού Επταλόφου και της οδού Σάββα Σταματιάδη αντιστοίχως,

 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.


ΘΕΜΑ2. Ορισμός Επιτροπής για την διοργάνωση των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς έτους 2011 – Ψήφιση πίσςτωσης ποσού € 80.000,00.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΠΟΒΟΥ Μ.

Κύριε Πρόεδρε,

 

Παρακαλούμε όπως σε προσεχή Συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης το προαναφερόμενο θέμα και καλέσετε το Σώμα να ορίσει τα 13 μέλη που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή που θα συσταθεί στον Δήμο μας για την διοργάνωση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς για το έτος 2011.

 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή έχει προβλεφθεί να λειτουργήσει βάσει και της παρ. 2 του άρθρου 13 του προσφάτως ψηφισθέντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 25/2011 Α.Δ.Σ.

 

Αναλυτικότερα, προτείνουμε η εν λόγω 13μελής Επιτροπή να αποτελείται από 7 Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας, από 4 Δημοτικούς Συμβούλους των παρατάξεων της Μειοψηφίας και από 2 εργαζομένους στον Δήμο μας.

 

Επίσης παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. την ψήφιση της πίστωσης ποσού € 80.000,00.- επί του Κ.Α.Ε. 15.6443.001 με τίτλο: «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (Δαπάνες εορτασμού πρωτομαγιάς)» του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2011 του νέου Δήμου, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που θα προκληθούν από τις εορταστικές εκδηλώσεις της φετινής Πρωτομαγιάς.


ΘΕΜΑ3. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου 2011 – Ψήφιση πίστωσης ποσού € 3.000,00.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία Δήμαρχε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Καλέισθε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη της ηχητικής κάλυψης , των δάφνινων στεφανιών και την όποια απαραίτητη προμήθεια  για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

Καθώς επίσης καλέισθε να ψηφίσετε, βάσει του άρθρου 158 παρ. 3 του Δ. Κώδικα, αντίστοιχη πίστωση ποσού 3.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.001 με τίτλο « Δαπάνες Επιδείξεων, Δεξιώσεων, Εκδηλώσεων Εθνικών & Λοιπών Εορτών» του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2011  του νέου Δήμου .

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΘΕΜΑ4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. με επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,

 

 

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση Δ.Σ του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που σύστησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1 Ν.3852/2010 και με το άρθρο 255 του Ν.3463/2006 (Ν.Π.Ι.Δ.) , μετά από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. που υπήρχαν στο Δήμο Ν.Φ και Ν.Χ.

 

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Δ.Σ. το οποίο θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) ορίζεται από τη μειοψηφία, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δ.Σ.

Ένα από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.

Μέλη του Διοικ. Συμβουλίου μπορεί να είναι πολίτες, οι οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δ.Φ.Χ., ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του Ν.Π. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης.

ΘΕΜΑ5. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 6/2011 Αποφάσεως του Δ.Σ. που αφορά την συγχώνευση των 10 Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. των 2 πρώην Δήμων και τη σύσταση νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2586/14-03-2011 εγγράφου μας σχετικού με την Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με τίτλο ‘’Συγχώνευση Δημοτικών ΝΠΔΔ των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας  και Ν. Χαλκηδόνας  και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο  102 και 103 του Ν. 3852/10 με την επωνυμία  ‘’Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας  Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος’’, και κατόπιν νέων επισημάνσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι αναγκαία η ορθή επανάληψη  άλλως διευκρίνιση της άνω απόφασης (συμπεριλαμβανομένων και των επισημάνσεων του υπ. αριθμ. πρωτ. 2586/14-03-2011 εγγράφου ) συνολικά στα παρακάτω άρθρα ως εξής :

 

1)   Στο   ΄Αρθρο  4ον  Περιουσία

 

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 που αφορά την περιουσία του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι : << 1. Η μεταβιβασθείσα χωρίς αντάλλαγμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου  14 του Ν. 2880/01, κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία  χρησιμοποιούνται από το ΝΠΔΔ για την εκπλήρωση του σκοπού του,  με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων >> διαμορφώνεται και διευκρινίζεται  ως εξής:

<< 1.  Kάθε κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων Νομικών Προσώπων>>

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι  Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι : << 3. Η χρήση του  αθλητικού  χώρου  του πρώην  Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της οδού Τρωάδος 2>>  απαλείφεται.

γ) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι : <<Το παραπάνω γήπεδο παραχωρηθέν υπό του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκον κατ΄ αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή στον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Φιλ/φειας ΙΩΝΙΚΟΣ  και δωρηθέν υπ΄ αυτού, με δωρεά υπό όρους, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετεβιβάσθη εν συνεχεία  στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ν. Φιλαδελφείας και μεταβιβάζεται ήδη στο νέο Νομικό Πρόσωπο, υπό την επιφύλαξη των όρων της υφισταμένης δωρεάς>> απαλείφεται.

δ) Η  παράγραφος 10 του άρθρου 4   σύμφωνα  με την οποία ορίζεται: << Σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου  12 από 30-1-2001 [ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 2880/01] η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία  χρησιμοποιούνται από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο  την εκπλήρωση του σκοπού του, μεταβιβάζονται σε αυτό [Ν.Π.], χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών ,κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων >> απαλείφεται .

 

Κατά συνέπεια το άρθρο 4 έχει ως εξής:

 

Άρθρο  4ον ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι :

1.- Kάθε κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων Νομικών Προσώπων

2.- Κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος [ γήπεδα  αθλοπαιδιών, τέννις κλπ.].

3.- Ένα κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών [μπάσκετ, βόλεϋ, χάντμπολ] με τις προσθήκες [ αίθουσα γυμναστηρίου]. Ένα ανοικτό εξωτερικό γήπεδο αθλοπαιδιών [ μπάσκετ, βόλλευ].  Προπονητήριο  βόλλεϋ.  Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποδυτήρια κλπ. επί της οδού  Νικολάου Τρυπιά  15 και Σάρδεων.

4.-  Μουσικά όργανα, αναλόγια ελαφρού τύπου πτυσσόμενα, στολές χειμερινές, στολές θερινές διάφορα έπιπλα σκεύη και μηχανολογικός εξοπλισμός.

5.- Η αναγραφόμενη στα βιβλία 1] Ακινήτου περιουσίας  2] Κινητής περιουσίας [ χρεόγραφα, ομολογίες] 3] Αναλώσιμου υλικού 4] Μη Αναλώσιμου υλικού σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 50 της απόφασης Γ2Α/ΟΙΚ 4108/88 [ΦΕΚ 546 546/Β/88].

6.-  Το οικόπεδο επί της οδού Οδυσσέως  2 στη Ν. Χαλκηδόνα 472,55 τ.μ. επί του οποίου υπάρχει οικία  περίπου 100 τ.μ. και αποθήκη  περίπου 12 τ.μ. κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή .

7 .- Τα οικοδομήματα, οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα ανεγερθούν για αθλητική χρήση.

8.-  Κάθε άλλος χώρος ή κτίριο που θα παραχωρείται σε αυτό.

 

2) Στο Άρθρο 5ον Πόροι

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 που αφορά τους πόρους του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι  Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι : << 1.- Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας  – Χαλκηδόνος   ύψους  6.000.000 Ευρώ θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ενιαίου φορέα . Για το οικονομικό έτος 2011 θα εγγραφεί ποσό 6.000.000 Ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  στον Κ.Α.Ε. 00671501 με τίτλο ‘’Επιχορήγηση ΝΠΔΔ’’ >>  διαμορφώνεται κα διευκρινίζεται ως εξής:                    <<  1.- Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας  – Χαλκηδόνος  θα είναι  ύψους  6.000.000 Ευρώ. Για το οικονομικό έτος 2011 θα εγγραφεί ποσό 6.000.000 Ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  στον Κ.Α.Ε. 00671501 με τίτλο ‘’Επιχορήγηση ΝΠΔΔ’’ >>

 

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι   Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι : << 7.- Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  προς το Νομικό Πρόσωπο>> διαμορφώνεται κα διευκρινίζεται ως εξής : << 7.- Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  προς το Νομικό Πρόσωπο, οι οποίες  θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανά έτος και θα προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό>>

 

Κατά συνέπεια το άρθρο 5 έχει ως εξής:

 

Άρθρο  5ον ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

1.- Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας  – Χαλκηδόνος  θα είναι  ύψους  6.000.000 Ευρώ. Για το οικονομικό έτος 2011 θα εγγραφεί ποσό 6.000.000 Ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  στον Κ.Α.Ε. 00671501 με τίτλο ‘’Επιχορήγηση ΝΠΔΔ’’.

2.-   Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του  Ν . 1828/1989 του  προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλύπτονται στο εξής και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανωτέρω  Νομικού Προσώπου, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του. Στις ανωτέρω πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες βάσει των νόμων 2880/01 και 3106/03 και οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεις όλων των ανωτέρω. Οι εν λόγω πιστώσεις ενισχύονται με τα ποσά της επιχορήγησης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για το σκοπό αυτό ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προέλθουν αυτές οι πιστώσεις.

3.-   Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο  οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς τον Δήμο για λογαριασμό του.

4.- Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

5.- Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

6.-  Πρόσοδοι από την υπηρεσία του.

7.- Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  προς το Νομικό Πρόσωπο, οι οποίες  θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανά έτος και θα προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό.

8.- Πρόσοδοι και εισοδήματα  από την περιουσία του.

9.- Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

3)_Στο     ΄Αρθρο  6ον  Διοίκηση

Το άρθρο 6 που αφορά τη Διοίκηση του ΝΠΔΔ σύμφωνα με το οποίο  ορίζεται  ότι : <<Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από  Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη , εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία , τα οποία ,μαζί με τους αναπληρωτές τους  , ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων του εφόσον αυτοί είναι περισσότεροι από 10.  Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου μπορούν να είναι πολίτες , οι οποίοι είναι Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προσώπου . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 καθώς και μεταγενέστερες  βελτιώσεις του νόμου αυτού .

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.>>

διαμορφώνεται ως εξής :  Άρθρο 6ον ΔΙΟΙΚΗΣΗ

<<Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από  Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη , εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία , τα οποία ,μαζί με τους αναπληρωτές τους  , ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διευκρινίζεται ότι εκ των άνω  δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ ,δύο (2) εξ αυτών είναι δημοτικοί σύμβουλοι και τα υπόλοιπα δεκατρία (13)  μέλη είναι Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που  είναι  χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προσώπου .Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από  δέκα (10) εργαζόμενους , ένας (1)  εκπρόσωπός τους  συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο  με αντίστοιχη μείωση ενός (1) εκ των δημοτών ή κατοίκων.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.>>

Παρακαλούμε όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  συζητήσετε  για την ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σχετική με τίτλο συγχώνευση Δημοτικών ΝΠΔΔ των πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας  και Ν. Χαλκηδόνας  και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο  102 και 103 του Ν. 3852/10 με την επωνυμία  ‘’Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού , Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης ,Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας  Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος’’ως προς τα άρθρα που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση ( ΄Αρθρο  4ον  Περιουσία, ΄Αρθρο  5ον  Πόροι, ΄Αρθρο  6ον  Διοίκηση).

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βάσει των διατάξεων του Ν. 3013/2002 και του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΥΤΣΑΚΗ

Κύριε Πρόεδρε,

 

Παρακαλείστε όπως σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης το παρακάτω θέμα που αφορά τη Συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο μας.

 

Με το άρθρο 1 του Ν.3013/02 ορίζεται ότι:

 

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.»

 

Στην παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου.

 

Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής:

«To ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:

ι. Αρμόδιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, βάσει της υπ’ αρ. 16/2011 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, “Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.

ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..

νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.»

 

Ο Δήμος με σχετικά έγγραφά του προς τους ανωτέρω φορείς καθώς και τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά για τη συγκρότηση  του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

 

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων βάσει της υπ΄αριθμ. 8/2011 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για την απ΄ευθείας ανάθεση σε προμηθευτή ή για τη διενέργεια νέου διαγωνισμού προμήθειας.

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 8/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 7/2/2011 που αφορά «Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και παραπομπή ή μη του θέματος στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 και 23 παρ.1, 2,3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 2 παρ.13 του Ν.2286/95.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ


ΘΕΜΑ 8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2011 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του πρώην Δήμου Ν. Χαλκηδόνας σχετικά με την ψήφιση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του οικονομικού έτους 2010.

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 22/2/2011 που αφορά «Ψήφιση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Χαλκηδόνας οικ. έτους 2010» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του Δ.& Κ. Κώδικα (Ν. 3463/06).

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΘΕΜΑ 9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Αναστάσιο Καρακώτσογλου, στον κ. Στέργιο Παπαγεωργίου και στην κα Μαρία Τσουνιά – Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων – Ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση να εισηγηθείτε και να λάβετε απόφαση για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων , διαγραφή και επαναβεβαίωση Χρηματικών καταλόγων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης στους:

Α) Καρακώτσογλου Αναστάσιο του Βασιλείου, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Κακίση 11 το οποίο προέκυψε από εκ παραδρομής χρέωση σε μηνιαίο μίσθωμα, χαρτόσημο & ΟΓΑ για εννέα (9) μήνες από Απρίλιο 2009 έως Δεκέμβριο 2009 για το κατάστημα (πρώην ΟΕΚ) με αντικείμενο καφενείο,  στην οδό Χίου 1 Νέα Φιλαδέλφεια ποσού 742,63€ αντί 721€ (διαφορά 742,63-721= 21,63 χ 9 μήνες = 194,67€. Υπολογίστηκε χαρτόσημο για το παραπάνω μίσθωμα ποσού 22,28 αντί 21,63 € στο οποίο προκύπτει διαφορά : 22,28-21,63=0,65χ 9 μήνες = 5,85€ και ΟΓΑ χαρτοσήμου 4,45€ αντί του ποσού των € 4,32 στο οποίο προκύπτει διαφορά 4,45-4,32= 0,13χ 9 μήνες= 1,17€.

Σύνολο: μίσθωμα έτους 2009 194,67 + χαρτόσημο 5,85 + ΟΓΑ χαρτ. 1,17= € 201,69, ποσό το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και πρέπει να επιστραφεί.

Βάσει του άρθρ. 174 παρ. δ. του Ν. 3463/2006 πρέπει να διαγραφούν και να επανεκδοθούν ως εξής οι παρακάτω Χρηματικοί κατάλογοι : ΧΚ. 46/2010 διαγραφή  μισθώματος ποσού  (764,91X9 μήνες, σύνολο:6.884,19€) , ΧΚ.47/2010 διαγραφή χαρτοσήμου ποσού (22,95χ9 μήνες, σύνολο: 206,55€) , ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού (4,59 χ 9 μήνες σύνολο:41,31€)και επαναβεβαίωση αυτών με νέους Βεβαιωτικούς καταλόγους ως εξής: μίσθωμα : 742,63€χ 9μήνες σύνολο:6.683,67€, χαρτόσημο 22,28€χ 9 μήνες σύνολο:200,52€  & ΟΓΑ χαρτοσήμου 4,45χ 9 μήνες σύνολο: 40,05€ για τους μήνες από Απρίλιο 2010 έως Δεκέμβριο 2010.

Β) Παπαγεωργίου Στέργιο του Χρήστου, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας οδός Σμύρνης 5 που έπειτα από  έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε χρέωση 19τ.μ. εξωστών παραπάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ , για Δημοτικά Τέλη & Δημοτικό Φόρο  από το 2004 έως και την 14/2/2011.Επειδή όμως βάσει του Ν. 2362/95 (άρθ 90), η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως  ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ΄αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής, το ποσό που θα του επιστραφεί ανέρχεται σε € 115,71 για τα έτη 2008,2009 & 2010.

Γ) Τσουνιά Μαρία του Βασιλείου, κάτοικο , κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας οδός Σμύρνης 5 που έπειτα από  έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε χρέωση 19τ.μ. εξωστών παραπάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ , για Δημοτικά Τέλη & Δημοτικό Φόρο  από το 2004 έως και την 14/2/2011.Επειδή όμως βάσει του Ν. 2362/95 (άρθ 90), η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως  ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ΄ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής, το ποσό που θα του επιστραφεί ανέρχεται σε € 115,71 για τα έτη 2008,2009 & 2010.

Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης  ποσού 201,69€ ,  € 115,71 για και 115,71€ Σύνολο: 433,11€ θα βαρύνει τον ΚΑ : 02.80.8261.001 στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό με τίτλο: «Διάφορες επιστροφές εσόδων» ποσού 20.500€.

ΘΕΜΑ 10. Καθορισμός προκαταβολής και οφειλών για έργα αποχέτευσης κ.λ.π. βάσει του Ν. 1068/80 και του Π.Δ. 6/86.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ-ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε την παρούσα πρόταση, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού

α) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των νέων έργων αποχέτευσης,

β) της προκαταβολής που θα πρέπει να καταλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, βάσει της Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης Αποχέτευσης προκειμένου να κατασκευασθούν τα ζητούμενα έργα

γ)  τον τρόπο αποπληρωμής του υπολοίπου  της δαπάνης  που αναλογεί σε κάθε ακίνητο.

δ)Την χρέωση για ήδη κατασκευασμένους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης.

Παρακαλούμε  για λήψη  σχετικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται όλα

τα πιο πάνω.

Ως τρόπος υπολογισμού, προτείνεται ο πιο κάτω (ανά κατηγορία έργων – αγωγοί,

συνδέσεις).

1.   ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ:

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατασκευής αγωγού, προκύπτει ως εξής:

σ.α. * 300(€/μμ)*συνολικό μήκος πρόσοψης (μμ)* σ.ο. = Α Ν.1068/80 αρθρο 13.3.α
Προσαύξηση υπέρ Δήμου             2% * Α = Β προτείνεται σε 2% όπως ίσχυε στον Δ.Ν.Χ έναντι 15% που ίσχυε στον Δ.Ν.Φ
Προσαύξηση υπέρ ΕΥΔΑΠ           22% * Α = Γ Ν. 1068/80, άρθρο 13.3.β
Π.Δ.Α = Α+Β+Γ= 150 €+3 €+33 €=186 €

όπου:

α) σ.α. συντελεστής αναλογίας χρέωσης ακίνητου. Για τη συνήθη περίπτωση για την οποία ο κεντρικός αγωγός εξυπηρετεί 2 σειρές ακινήτων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επιμερίζεται στα ακίνητα με μονή και ζυγή αρίθμηση οπότε ο σ.α. είναι 1/2. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο σ.α. είναι 1.

β) 300 €/μμ είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής ενός μέτρου αγωγού. (Το κόστος αυτό, έχει υπολογισθεί βάσει των εγκεκριμένων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ ενώ συμπίπτει και με την δαπάνη χρέωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π και περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής αγωγού και φρεατίων επίσκεψης όπως θα πληρωθεί στον εργολάβο, καθώς και το ΦΠΑ 23%).

Συνολικό Μήκος Πρόσοψης είναι το αναλογικό άθροισμα των μηκών των προσόψεων ενός οικοπέδου  σύμφωνα με τον τύπο Σ.Μ.Π=α+2/3*β+1/2*(γ+δ+..) όπου α>β>{γ,δ,..}

δ) σ.ο. συντελεστής ορόφου είναι ο συντελεστής προσαύξησης για κάθε όροφο(υπόγειο η υπέργειο). Ο συντελεστής αυτός είναι 1 για ακίνητα έως 3 αποχετευόμενους ορόφους. Για κάθε όροφο πλέον των τριών 25% προσαύξηση για κάθε επί πλέον αποχετευόμενο όροφο.

Στο άθροισμα Α,  προστίθεται προσαύξηση υπέρ Δήμου και ΕΥΔΑΠ (Β+Γ), το σύνολο των οποίων (Α+Β+Γ) διαμορφώνει την Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη κατασκευής  Αγωγού (Π.Δ.Α.) ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης ακινήτου.

Στην περίπτωση καταβολής Π.Δ.Α νέου η υφιστάμενου αγωγού για νέες άδειες οικοδομών προτείνεται η καταβολή της δαπάνης να πληρώνεται εφάπαξ. Στην περίπτωση νέων αγωγών το τελικό κόστος, θα υπολογίζεται μετά την οριστική εκκαθάριση της κάθε εργολαβίας, με την οποία κατασκευάζεται ο αγωγός.

Προτείνεται η Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη κατασκευής  Αγωγού (Π.Δ.Α.)

να καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ως εξής: 30% του ποσού ως προκαταβολή που θα πληρώνεται μέσα σε 20 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση και το υπόλοιπο ποσό σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

Επίσης προτείνεται η τακτοποίηση οφειλών παλαιοτέρων ετών ή οφειλών που προέκυψαν λόγω προσθήκης ορόφου πέραν των τριών, να γίνεται σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

2. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατασκευής συνδέσεων, η οποία και πρέπει να

προκαταβάλλεται (Ν. 1068/80 αρ. 14.2) εξαρτάται από το πλάτος του δρόμου στον οποίο

έχει πρόσωπο και συνδέεται το κάθε ακίνητο, καθορίζεται δε ως εξής:

 

(α)Για δρόμους πλάτους μέχρι και 8,00 μέτρων 800 €.

(β)      Για δρόμους πλάτους μεγαλύτερου των 8.00 μέτρων, η δαπάνη (α) θα

προσαυξάνεται κατά 50 € για κάθε μέτρο πλάτους δρόμου πλέον των 8.00 μέτρων.

Στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατασκευής συνδέσεων (η οποία υπολογίσθηκε βάσει

των εγκεκριμένων τιμολογίων ΥΔΡ. Του ΥΠΕΧΩΔΕ) περιλαμβάνεται το κόστος των

έργων, όπως αυτά πληρώνονται από το Δήμο στους εργολάβους.

(γ) Για βιομηχανίες – βιοτεχνίες και λοιπά κτίρια ειδικών χρήσεων (Π.Δ. 6/80 αρ. 3.3)

η δαπάνη θα προσαυξάνεται για κάθε σύνδεση κατά 1500 € επειδή στην περίπτωση αυτή,

κατασκευάζεται ειδικών προδιαγραφών φρεάτιο ελέγχου – προσαρμογής – δειγματοληψίας

αποβλήτων.

(δ) Για την κατασκευή μόνο φρεατίου προσαρμογής σε υφιστάμενη νόμιμη σύνδεση αποχέτευσης, ελάχιστου βάθους 1,20μ.  500 €.

(ε) Για δρόμους των οποίων η συντήρηση τους δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου προσαύξηση προκαταβολής κατά 1000€.

Το τελικό κόστος κάθε σύνδεσης, θα υπολογίζεται μετά την οριστική εκκαθάριση

της εργολαβίας με την οποία κατασκευάσθηκε η σύνδεση αυτή   το δε υπόλοιπο

(χρεωστικό ή πιστωτικό) θα απαιτείται ή θα επιστρέφεται αντίστοιχα στον εξυπηρε-

τηθέντα δημότη. Ειδικά, αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο και ταυτόχρονα οφειλή για

τη δαπάνη κατασκευής αγωγού, η οποία εισπράττεται  με δόσεις, το υπόλοιπο αυτό

θα συμψηφίζεται με την οφειλή αυτή και θα επιστρέφεται το πιθανά προκύπτων νέο

υπόλοιπο.

Στην περίπτωση ανακατασκευής νόμιμης σύνδεσης η οποία παρουσιάζει προβληματική λειτουργία και δεν έχει παραληφθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π, προτείνεται να ισχύουν τα ακόλουθα:

Θα ανακατασκευάζεται ατελώς από τον Δήμο κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Ε.ΥΔ.Α.Π ότι η προβληματική λειτουργία της σύνδεσης δεν οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω να αποφασίσει σχετικά.

 

ΘΕΜΑ 11. Καθορισμός προδιαγραφών κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ-ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι :

Σύμφωνα με το με το άρθρο 367 του Διατάγματος 14/1999 περί του «Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» :

Τα πεζοδρόμια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται.

Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον Καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης των πεζοδρομίων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος.

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2011 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας Μουσικών Οργάνων που χορηγείται στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο μας, για 3 έτη.

 

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 4/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 14/2/2011 που αφορά «Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για χρονική διάρκεια ισχύος αδειών μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β v του Ν. 3852/10 και του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Προηγούμενο άρθροΚίνδυνος στην Αττική:Εξασθενές χρώμιο ή Cr (VI) στο νερό, απειλεί την υγεία όλων μας..!
Επόμενο άρθροΒάνδαλισμοι στα νέα Τοπικά γραφεία του ΛΑ.Ο.Σ, λίγες ώρες πριν τα εγκαίνια τους…!
Εκδότης Fx-news. Η εφημερίδα Fx-news, από το 2010 που ξεκίνησε ηλεκτρονικά και από το 2012 και σε έντυπη μηνιαία έκδοση, πρωτοστατεί στην ουσιαστική, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και όχι μόνο!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.